Melby innfører klasseskille på skolene

VIL HA FRITT SKOLEVALG: Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

(Foto: Peter Mydske/Stortinget)

Høyreregjeringen og Guri Melbys tvangsinnføring av sitt såkalte «fritt skolevalg» er fullstendig skivebom.

Guri Melby annonserte i VG 21. juni at det nå skal tvangsinnføres «fritt skolevalg» for videregående opplæring i alle fylker i hele landet. Det betyr i realiteten at det blir karakterbasert opptak, hvor man sentraliserer skolene til byer og utmagrer utdanningstilbudet i distriktet.

Flere fylker (Agder, Innlandet, Vestfold og Telemark, Vestland, Viken og Trøndelag) har valgt å innføre egne former for et nærskoleprinsipp, som gir ungdom som bor i nærheten av skolen, mulighet til å gå på nærskolen sin. Det styrker rekrutteringen av ungdom til distriktene. Samtidig unngår man et karakterjag for å komme inn på de «rette» skolene. Disse fylkene må nå endre på dette fra neste år.

Karakterbasert opptak fører til at ungdom med de beste karakterene søker seg inn på de «beste» skolene. Det gjør at elever med dårligere karakterer og lite motivasjon blir konsentrert på noen få skoler. Det er ikke bra for eleven eller for læreren, som ikke vil ha kapasitet til å bistå alle elevene.

Det er paradoksalt at en regjering som påstår at de jobber for valgfrihet, velger nok en gang å tvangsinnføre sin politikk, hvor de trer karakterbasert opptak over hodet på lokalpolitikere som prøver å ha levende lokalsamfunn med utdanning for ungdom både i by og land.

Dagens ordning ga lokale politikere mulighet til å velge hvilken type ordning som de mener passer best. Det Guro Melby og regjeringen innfører nå et fritt skolevalg for de elevene som har mest ressurser, og et karakterbasert opptak for de elevene med gjennomsnittlig og lave karakterer. Elevene med dårlige karakterer blir stående med lua i hånda og fratatt friheten til å velge sin nærskole av Guri Melby.