reisebrev-fra-st-petersburg

Reisebrev fra St. Petersburg

I ST. PETERSBURG: Fagforbundets sentrale ungdomsutvalg sammen med ungdomsutvalget i vårt russiske søsterforbund ALSWU, i St. Petersburg.

I ST. PETERSBURG: Fagforbundets sentrale ungdomsutvalg sammen med ungdomsutvalget i vårt russiske søsterforbund ALSWU, i St. Petersburg.

Fagforbundets sentrale ungdomsutvalg har besøkt våre russiske fagforeningskamerater i St. Petersburg!

Fagforbundet Ung har i flere år hatt et samarbeidsprosjekt med ALSWU (All Russian Life Support Union), søsterforbundet vårt i Russland, for å lære av hverandre og jobbe sammen for å øke både innflytelsen og rekurreringen av unge arbeidstakere. Her kan du lese litt om hva vi gjorde da Fagforbundets sentrale ungdomsutvalg besøkte våre fagforeningskamerater i St. Petersburg.

Tirsdag 10. april

Vi startet dag en på konferansesalen i 4. etasje på hotellet. Nina, som er fagforeningsleder i St. Petersburg, startet dagen og hadde første innledning. St. Petersburg er den nest største byen i Russland og fagforeningen er også den nest største i Russland, rett etter Moskva.

LEDER: Nina, som er fagforeningsleder for ALSWU i St. Petersburg. (Foto: Mats Monsen)

Det finnes mange metoder å løse konflikter på, og i St. Petersburg har det aldri oppstått alvorlige massekonflikter. Arbeidsgiversiden, regjeringen og klubbene jobber hardt med kollektivavtaler og overenskomster. St. Petersburg har egne representanter som er med å utforme tariffavtaler og reallønnsvekst er viktig. Fagforeningen satser mye på forhandlinger.

Fagforeningen satser mye på ungdommer, idrettsaktiviteter og sosiale programmer. De hadde en internasjonal Spartakiadefest i Bulgaria i 2017, hvor totalt 110 land deltok. Her fikk ALSWU bronse.

De har også flere yrkeskonkurranser hvor medlemmer kan delta og premieres ut fra hvem som har prestert best mulig. Klubber og fagforeninger trenger hjelp til å få i gang aktiviteter og mange bruker veldig mye tid på forhandlinger.

En del av ungdommen er veldig passiv, og Nina mener årsaken til dette er at de ikke har troen på saker de har startet med. Fagforeningen i St. Petersburg har 70 % ungdommer og de kommer med masse nye innspill. Nina syns det er viktig at ungdommer og voksne jobber sammen for å finne gode løsninger for å få flere medlemmer og stå sterkere som fagforening. Ungdommen burde ta mer plass på store konferanser og bli flinkere til å uttrykke sine meninger her.

Etter innledningen hadde vi en presentasjonsrunde. Fra den russiske fagforeningen møtte Kirill, Tatyana, Aleksander, Ekatrina, Michael, Semen, Sergey, Olga, Elena(tolk) og Tatyana.  Fra Norge var det Tina, Victoria, Mats, Linn Christin, Line, Jeanette, Hans Christian, Signe og Elena.

PÅ TUR: Den norske delegasjonen fra Fagforbundet. (Foto: Tina Paulsen Stenkløb)

Etter presentasjonen hadde ungdomsleder i ALSWU, Sergey, en innledning. Han forteller at neste år er fagforeningen 100 år. De har mange yrkesgrupper i forbundet, fra kommunalt ansatte, de som jobber med energi, boliger, gass, elektrisk transport, forretning/tjenestesektoren, de som jobber for blinde og døve folk, og til frivillige brannstasjoner. De organiserer også elever og studenter.

Deretter fikk vi en innledning om konflikthåndtering av Irina, som er utdannet lektor. Hun forklarer teknikker det er viktig å bruke for å håndtere, men også for å unngå konflikt. Hun mener det er viktig å lære seg kunsten å bli likt av andre. «Alle mennesker hører bare det de vil høre, og ser det de vil se. Empati er en viktig knapp for at folk skal like deg. Hvordan påvirke meninger til andre? Man starter alltid med empati, og legger til tiltrekking etterpå.»

Onsdag 11. april

I dag startet vi dagen med bedriftsbesøk på vannverket i St. Petersburg.

VIKTIG: Vannverket i St. Petersburg. (Foto: Mats Monsen)

Vannverket ble startet opp 10. oktober 1858, noe som betyr at de har holdt på i hele 160 år i år. Dette er en av de største bedriftene innenfor vannverk i Russland. Før var dette selve hovedvannstasjonen i Russland, men nå drives det kun for innbyggerne i St. Petersburg.

På de 160 årene har det skjedd mye i St. Petersburg (tidligere Leningrad). Blant annet en 900 dagers blokade under andre verdenskrig, som varte fra 8. september 1941 til 17. januar 1944. Vi får fortalt at innbyggerne likevel fikk drikkevann under blokaden.

 

KOMMUNIKASJONSSJEF: På vannverket i St. Petersburg.
KOMMUNIKASJONSSJEF: På vannverket i St. Petersburg. (Foto: Mats Monsen)

Kommunikasjonssjefen på vannverket forteller at bedriften har mange arbeidsoppgaver som omhandler vann. Førsteprioritet er selvfølgelig at alle skal få rent drikkevann, men de tar seg også av ting som avløp, toaletter, fontener og store snømengder. Han forteller at uten vann- og renseanlegget hadde det vært ekstremt vanskelig å bo i denne byen.

Det er et stort renseanlegg der vi er, som renser vannet til de over 5 300 000 innbyggerne i St. Petersburg. Det bor ca like mange bare i denne byen som det gjør i hele Norge tilsammen. Det er ganske utrolig å tenke på.

Etter at kommunikasjonssjefen har fortalt oss litt om selve vann- og renseanlegget, får vi høre fra fagforeningen som organiserer de ansatte innenfor denne sektoren. Nestlederen heter Oxana og starter med å sitere president Vladimir Putin, som har sagt noe sånn som at «I dag er det veldig vanskelig å forestille seg dialogen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker uten fagforeningene. Fagbevegelsen har gjennomgått både gode og dårlige perioder, men i dag er det en viss oppgang i fagforeningenes arbeid».

FAGFORENINGEN: Oxana, nestleder i fagforeningen på vannverket i St. Petersburg. (Foto: Mats Monsen)

Fagforeningen har 5430 medlemmer, det vil si at det er 67% organisasjonsgrad i bedriften. Av disse er 1573 under 35 år, og 98 personer av disse igjen er medlemmer i det de kaller for ungdomsrådet. Dette er ungdom som er med å bidrar i arrangere aktiviteter og tilbud for unge medlemmer på arbeidsplassen.

Lederen i ungdomsrådet, en ung mann, forteller at hovedoppgavene til ungdomsrådet er å verve medlemmer og motivere de til å melde seg inn i fagforeningen. De jobber også med kultur- og informasjonsaktiviteter, samt idrettsaktiviteter. Sistnevnte er de mest ivrig på å snakke om, da det er tydelig at det er noe de er veldig stolt av.

 

UNGDOMSRÅD: Fagforeningen ved vannverket har et eget ungdomsråd.
UNGDOMSRÅD: Fagforeningen ved vannverket har et eget ungdomsråd. (Foto: Mats Monsen)

 Etter et innblikk i vannverkets historie og fagbevegelsen her, fortsatte vi videre med omvisningen. 

Nå kommer vi til det tidligere vannreservoaret, som nå er museet med navn "Verdens vann".
Herfra begynte det hele. Vanntårnet her ble bygd i 1861 som det aller første i byen.

Dette vannreservoaret, som nå er museum, ble bygd i 1889 og er et hvelv. Den oppbevarte rent vann i store mengder.

(Foto: Mats Monsen)

Museet ble offisielt åpnet i 2008. Det inneholder alt som har med vannproduksjon og vannforsyning å gjøre, også en del forskning. Elva som er vannkilden her i byen heter Neva og er selvfølgelig svært viktig for byen. Opp gjennom tidene har elva også bydd på mye problemer for byen, i form av flommer. 308 flommer er registrert, heldigvis er ikke alle like alvorlige. Byens verste flom fant sted i 1824, med hele 421 cm over normalt vannskille og er et rekordtall. Rundt 100år senere, i 1924 oppstod det en ny flom.

Museets store misjon er å påvirke verden til å ta vare på vannet vårt.

 

OMVISNING: På vannverket i St. Petersburg.
OMVISNING: På vannverket i St. Petersburg. (Foto: Mats Monsen)

Senere på dagen besøkte ungdomsutvalget Yusupov-palasset. Fram til 1917 bodde hele fem generasjoner i Yusupov-familien i dette palasset.

De var av den rikeste familien her i St. Petersburg. De hadde store rikdommer, ikke bare i form av penger og slikt. De eide omtrent 20 jordbruk med land og fire slott – som tilsvarte en verdi på ca. 21 millioner russiske rubler. Over 40.000 kunstverk, smykker og skulpturer dekorerte palasset, deriblant den store og nydelige lysekronen som henger over trappen i første etasje, denne veier over 600 kg og er full av krystaller.

I forbindelsen med revolusjonen flyktet Felix Yusupov og hans kone Irina Romanova, som på denne tiden bodde her i 1919.

PALASS: På besøk i Yusupov-palasset. (Foto: Mats Monsen)

Torsdag 12. april

Siste dag var det trening i retorikk, da fikk vi besøk av en tidligere lærer som snakket om hvordan man skal utvikle et budskap som fanger og når ut til mottakeren. Da viste han oss metoder som blir brukt i Russland. Dette er teknikker som også blir brukt i Norge, hvor man bruker metoder som allerede i antikken ble utviklet for å lage gode taler.

De norske og russiske ungdommene ble delt opp i grupper for å lage en inspirerende tale som ble framført i plenum. Vårt fokus var en vervesamtale, hvor fokuset er å få fram viktigheten av å være organisert i et fagforbund og hva dette vil bety for både deg som individ, men også for din kollega.

Vi avsluttet besøket i St. Petersburg hvor ungdomsutvalgene fra Russland og Norge diskuterte hvordan prosjektet har fungert fram til nå og hvordan vi ønsker at det skal fortsette. Vi er enige om at dette er et prosjekt som begge land tjener på, fordi vi lærer nye måter å jobbe på, slik at vi kan bli enda bedre.

Det ble også lagt planer for neste besøk, når de skal komme på besøk til Norge for å lære om rekruttering og HMS.

Det sentrale ungdomsutvalget takket deretter for noen veldig hyggelige og lærerike dager i St. Petersburg og ser fram til et fortsatt godt samarbeid.

Medlemmer av Fagforbundets sentrale ungdomsutvalg på tur i Russland. Fra venstre: Victoria De Oliveira, Mats Monsen, Jeanette Lea Romslo, Line Mårvik Pettersen og Tina Paulsen Stenkløv. Foran: Linn Christin Pedersborg.
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?