Victoria talte unge boligkjøperes sak på Stortinget

PÅ STORTINGET: Victoria De Oliveira, nestleder i Fagforbundet Ung, deltok på stortingshøringen om SV's forslag om å utvide retten til startlån.

PÅ STORTINGET: Victoria De Oliveira, nestleder i Fagforbundet Ung, deltok på stortingshøringen om SV's forslag om å utvide retten til startlån.

(Foto: Andreas Olsen)

Det må legges bedre til rette for at unge kan eie sin egen bolig. Derfor møtte Fagforbundet Ung opp på Stortinget for å si ja til å utvide retten til startlån.

16. mars deltok nestleder i Fagforbundet Ung, Victoria De Oliveira, på Stortingets åpne høring rundt SV’s forslag om å utvide retten til startlån, slik at flere unge kan eie sin egen bolig.

Under kan du lese hele Victorias innlegg til høringen:

Inkludering på boligmarkedet handler om fordeling mellom og innad i generasjoner, men det handler mest av alt om de enkeltmenneskene som får livet satt på vent.

Som nestleder i Fagforbundet Ung representerer jeg 44 000 unge medlemmer under 30 år. Jeg hører mange historier om våre unge medlemmer i etableringsfasen, som sliter med å komme inn på boligmarkedet, også blant de heldige som faktisk har fast og full jobb.

Vi i Fagforbundet Ung er kritiske til innstramminga i startlånsordninga. Det har gjort det vanskeligere for unge med moderate inntekter og uten foreldrehjelp å komme seg inn på boligmarkedet. At regjeringa har valgt å avgrense både startlån og leie til eie-prosjektene til reine boligsosiale tiltak for vanskeligstilte er for snevert.

Fagforbundet Ung ønsker en politikk som bidrar til en mer rettferdig fordeling, og vi tror forslaget om å utvide retten til startlån vil være et viktig steg på veien.

Som nestleder i Fagforbundet Ung representerer jeg mange av de unge som politikerne vil ha flere av: De som velger yrkesfag.

Som helsefagarbeider eller barne- og ungdomsarbeider tjener du, som ferdig utdanna 333 300 kroner i KS, dersom du er så heldig at du har full stilling. Da er det vanskelig å spare seg opp egenkapital til å oppfylle de reglene som nå foreligger. 

Det er vel og bra at politikere fra alle partier løfter fram de som tar fagbrev, men da må man også ha et samfunn som sørger for at også de kan leve likeverdige liv, der de er sjef i eget hus.

Da må man ha statlige ordninger, som det forslagstillerne etterspør.

FORSLAGSSTILLER: Victoria De Oliveira sammen SV's Karin Andersen, som er en av forslagsstillerne bak forslaget om å utvide retten til startlån. (Foto: Andreas Olsen)

Heller ikke vi i Fagforbundet Ung mener at dette forslaget om å utvide retten til startlån det eneste som duger, men det er et av flere viktige tiltak som må på plass for å sikre et boligmarked med plass til alle.

Da er det likevel viktig at en ikke glemmer noe av årsaken til at egenkapitalkrav og annet er med på å gjøre det vanskelig å komme inn.

En kikk på leiemarkedet som i dag gjør det svært vanskelig å spare opp egenkapital, på tross av god betalingsevne, er et av områdene, og en må spørre seg om ikke også dette er noe det burde vært tatt tak i.

Unge Høyre-leder i Oslo, Nicolay Langfeldt, sa følgende under en debatt i forkant av valget 2017:

«Det er likevel en gjengs oppfatning at det er mange som sliter med å komme inn på boligmarkedet på grunn av de høye egenkapitalkravene. Det er viktig at den gruppen som er for sterk til å få start-hjelp, men som ikke har foreldre som kan hjelpe til med egenkapitalkravet fra bankene, ikke ramler mellom to stoler.»

Jeg opplever at Langfeldt her adresserer problemet, dagens startlånsordning er for snever. Det må løses, og gjerne slik forslaget legger opp til. Dette for å unngå at unge i starten av voksenlivet, enten de er medlem av Fagforbundet Ung eller Unge Høyre, skal få muligheten til å etablere seg.

Husbankens årsrapport for 2016 uttrykker bekymring rundt en potensiell fattigdomsfelle der forskjellene øker mellom de som makter å komme seg inn på boligmarkedet – og de som blir stående utenfor, om vi fortsetter med en slik ordning som i dag.

For er det sånn at startlån skal være et målrettet fattigdomstiltak eller en bredere sosial velferdsordning? Vi i Fagforbundet Ung vi mener det siste!

Dette er selvfølgelig et spørsmål om politiske prioriteringer, men jeg kan si på vegne av Fagforbundet Ung, at dette er en viktig og nødvendig prioritering som både ungdom og voksne er opptatt av og som man bør gjøre noe med.

 

Se video av høringen her.
Victorias innlegg begynner cirka 34 minutter ut i videoen.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?