Vi kjemper videre for et likestilt arbeidsliv

8. MARS: Hele og faste stillinger stod på parolen for Fagforbundet under kvinnedagen i Oslo i fjor.

8. MARS: Hele og faste stillinger stod på parolen for Fagforbundet under kvinnedagen i Oslo i fjor.

(Foto: Privat)

Pensjon, lønn og deltid er uten tvil kvinnekamp. Gratulerer med kvinnedagen!

Natt til lørdag 3. mars ble partene i arbeidslivet enige om en ny offentlig tjenestepensjon. Den nye avtalen skal vi være stolte av, spesielt i et ungdoms- og kvinneperspektiv! For kvinner vi lever lengst, blir utføre oftere, har lavere lønn og vi jobber ofte deltid deler av yrkeslivet. Dette fører til at kvinner har dårligere pensjonsrettigheter enn menn, og vi er I tillegg mer sårbare ved samlivsbrudd og andre situasjoner. Den nye avtalen vil gi god sikkerhet for pensjon, spesielt for unge kvinner. Høye sparesatser og et omfattende regelverk vil sikre de unge og neste generasjoner god pensjon og fleksibilitet til å slutte tidligere enn om vi hadde gått videre med dagens ordning.

Les også: Er kvinnedagen utdatert?

Vi skal i dag rette en stor takk til de som kjemper kampen for oss slik at vi – kvinner, gjennom den nye offentlige tjenestepensjonen får vi livsvarig og lik pensjon som for menn. Nå må vi bare håpe, selv om veien er noe lenger, at privat sektor kommer etter.

«En lønn å leve av» – et godt kjent slagord. I dag er det nesten like mange norske kvinner i arbeid som menn. Det er likestilling. Allikevel tjener ikke kvinner og menn det samme. I sosiale medier ser vi flere og flere videoer av typen, «Vi ba barna gjøre en aktivitet, når de skulle få belønning/lønn for oppgaven får gutten 1/3 mer enn jenta». Reaksjonene barna gjør når de oppdager realiteten og i tillegg får beskjed om at «Jo, men det er fordi du er jente» skaper usikkerhet, forvirring og sinne for barna. Jeg kjenner på samme følelsen.

Nestleder i Fagforbundet Ung, Victoria De Oliveira, i 8. mars-tog i fjor. (Foto: Privat)

«Hele folket i arbeid» – jeg tviler på at tanken var rettet mot den 6% stillingen i kommunen, i så fall må vi spørre oss selv; har vi ikke kommet lenger? I dag er det kvinnedagen. I dag skal jeg gå i tog, og akkurat som i fjor skal jeg gå under Fagforbundet Oslos parole om «ikke shoppe vakter – hele og faste stillinger nå».  For oss som jobber i offentlig sektor, spesielt i de kvinnedominerte yrkene, er denne saken kvinnekamp.

Les også: Velferd og kvinnekamp

Et særtrekk ved det norske arbeidsmarkedet er at den høye forekomsten av deltidsarbeid, først og fremst gjelder blant kvinner. Uten fast hel stilling vil du ikke ha mulighet til å etablere deg, du vil ha utfordringer med å jobbe opp en god pensjon og det blir liten tid til liv og helse. Jeg sier som jeg sa i fjor: «I dag står vi sammen I solidaritet med kvinner I hele verden». Jeg håper at en dag kommer vi i mål.

Kampen om arbeidslivet er ikke ferdig kjempet, men vi er nå iallfall et skritt nærmere både for kvinner og for ungdommene! Pensjon, lønn og deltid er uten tvil kvinnekamp!

 

Se video: Kvinner fra fagbevegelsen deler sine #metoo-historier.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?