ndash-vi-kan-ikke-skylde-pa-tannlegeskrekk-for-at-folk-ikke-gar-til-tannlegen

– Vi kan ikke skylde på tannlegeskrekk for at folk ikke går til tannlegen

DISKUSJON: De fleste er enige om målet, men veien fram mot en ny tannhelseordning må diskuteres. Her under Fagforbundet Ung og SV's tannhelsemøte på Stortinget i går. F.v. Mats Monsen, Fagforbundet Ung, Snorre Skjevrak, AUF, og Nicholas Wilkinson, SV.

DISKUSJON: De fleste er enige om målet, men veien fram mot en ny tannhelseordning må diskuteres. Her under Fagforbundet Ung og SV's tannhelsemøte på Stortinget i går. F.v. Mats Monsen, Fagforbundet Ung, Snorre Skjevrak, AUF, og Nicholas Wilkinson, SV.

(Foto: Martine Grymyr)

Størrelsen på lommeboka ble et hett tema da Fagforbundet Ung og Sosialistisk Venstreparti holdt åpent møte om tannhelse på Stortinget. – Det er økonomien som er problemet, forklarte Mats Monsen.

Som et ledd i Fagforbundet Ungs kampanje for tannhelse inn i egenandelsordningen, inviterte vi i går til åpent møte på Stortinget, i samarbeid med Sosialistisk Venstreparti. Tilstede var rundt 30 personer fra våre samarbeidsorganisasjoner, politiske partier og engasjerte følgere av tannhelsesaken.

Nylig avgått leder av Fagforbundet Ung, Christina Beck Jørgensen, åpnet møtet med et sammendrag av tannhelsekampanjen så langt.

Christina Beck Jørgensen (Foto: Martine Grymyr)

– Ideen om en tannhelsekampanje ble født under Fagforbundet Ungs landskonferanse høsten 2013, da en av delegatene gikk opp på talerstolen og poengterte at tenna også er en del av kroppen. Nå har vi holdt på i fire år, vi har hatt to markeringer foran Stortinget, levert underskrifter, hatt arbeidsmøter og uttallige oppslag i media, og vi har snart 110 000 følgere på facebooksida, sa Jørgensen, og fortsatte:

– Fokuset vårt har vært at det skal være så enkelt som mulig for folk å være med å støtte kampanjen. Vi har kommet så langt i løpet av disse fire åra, at vi kan ikke gi oss nå. Vi må fortsette å pushe på!

Slående undersøkelse blant ungdom

Nå gir Jørgensen ledervervet og ansvaret for kampanjen videre til nyvalgt leder av Fagforbundet Ung, Mats Monsen. Han fortsatte møtet med å legge fram de ferske tallene fra Sentios ferske tannhelseundersøkelse.

Les også: 4 av 10 unge har ikke råd til tannlege

– Ved hjelp av Sentio har Fagforbundet Ung spurt et utvalg på 1003 personer mellom 18 og 25 år hvor ofte de går til tannlegen og om de alltid går når det er behov. Av de 26 prosentene som sier at de har latt være å gjøre nødvendige besøk hos tannlegen, sier hele 65 prosent at det er fordi det koster for mye. Undersøkelsen viser også at hele 4 av 10 unge sier at ikke har råd til å gå til tannlegen. Da kan vi ikke lenger skylde på tannlegeskrekk, da er det økonomien som er problemet, sa Monsen, da han la fram funnene i rapporten.

UNDERSØKELSE: Mats Monsen (t.h.) la fram resultatene fra tannhelseundersøkelsen. (Foto: Martine Grymyr)

Politikerne svarte for seg

Tilstede var også stortingsrepresentant Nicholas Wilkinson, som er SV’s representant i helse- og omsorgskomiteen, og sentralstyremedlem i AUF, Snorre Skjevrak.

– SV ønsker å starte en opptrappingsplan som skal ende med at all nødvendig tannhelsehjelp blir dekket av folketrygden, og vi foreslår å starte med de aller tyngste brukerne. Jeg synes det er dumt å foreslå behovsprøvde ordninger, siden det er mange tusen mennesker i Norge som har dårlig lønn, men som allikevel er ikke fattige nok til å ha krav på hjelp, og da faller de utenfor, sa Wilkinson, og fortsatte:

MANGE MENINGER: SV's Nicholas Wilkinson (nærmest med ryggen til) og AUF's Snorre Skjevrak (t.h.) fikk svare for sine partiers arbeid i tannhelsesaken. (Foto: Martine Grymyr)

– Jeg tror også det er interessant å satse mer på forebygging av problemet. Jeg har lyst til å gjøre det slik at tannsjekk og tannrens er gratis for alle én gang i året. Men alt koster penger, og da vil det kanskje ta lengre tid å fase inn tannhelse inn i egenandelsordningen, forklarte Wilkinson, og fikk støtte av AUF’s Snorre Skjevrak:

– Hvis du skulle konstruert velferdsstaten på nytt fra bunnen av, ville du valgt å sette tannhelse utenfor? Det er økonomien som holder folk utenfor god tannhelse i dag. Det er usolidarisk, og sånn skal det ikke være.

AUF vil utvide tiltaksordninger

Skjevrak på sin side, var i første rekke mer opptatt av å se på mulighetene for å utvide tiltaksordninger for tannhelsetjenester.

– Vi må begynne et sted, vi må begynne med praktisk politikk. Vi må begynne med de som trenger det mest. Det er umulig å innføre en universell egenandelsordning fra neste år, det er ingen partier som legger opp til det. Den primære problemstillingen må være de 150 000 som i dag ikke har råd til tannhelse i dag, sa Skjevrak, og fortsatte:

MEDFØDT HJERTEFEIL: Marit Haugdahl fra foreningen Voksne med medfødt hjertefeil fortalte om hvordan tannhelse er spesielt viktig for av deres medlemmer. (Foto: Martine Grymyr)

– Vi må utvide skjerminger og utvide tiltak, for de som har dårligst økonomi. Vi må begynne et sted, og det mener jeg oppriktig at Arbeiderpartiet gjør, men etter fire år med en regjering som har nedprioritert og kuttet i tannhelse, er det mye som må snus på. Vi innfører og legger opp til en gradvis innføring av de sakene vi har gått til valg på.

SV er optimister

Hos SV og Wilkinson var ambisjonsnivået høyt og optimismen fremdeles stor.

Les også: 8 av 10 vil betale mer skatt for billigere tannhelse

– Jeg mener jo at vi ikke bare skal prøve å lappe sammen det høyresiden har gjort, men vi skal bygge ut velferdsstaten til noe enda bedre. Det finnes penger i systemet, vi er rikere nå enn noensinne. Vi er rikere nå enn da vi bestemte å gi alle barn gratis skolegang, vi er rikere nå enn da vi bygde Bergensbanen, og den kosta like mye som et helt statsbudsjett den gangen. Når vi snakker om å gi gratis tannhelse til alle, er det fortsatt bare en liten brøkdel, forklarte Wilkinson, og innrømmet at til syvende og sist, ligger makta utenfor Stortingets vegger.

– Hvis vi skal få til dette må vi ha press. Det er egentlig ikke her det bestemmes, det er den jobben som gjøres utenfor.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?