Tolv usosiale kutt fra Solberg-regjeringa

Solberg-regjeringa har drevet omvendt Robin Hood-politikk, sier lederen i Fagforbundet, Mette Nord.

Solberg-regjeringa har drevet omvendt Robin Hood-politikk, sier lederen i Fagforbundet, Mette Nord.

(Foto: illustrasjon, Fagforbundet)

Se lista over konkrete tiltak fra Solberg-regjeringa, som rammer svake grupper som arbeidsledige, uføre og barn i lavinntektsfamilier.

Fagforbundets leder, Mette Nord. (Foto: Fagforbundet / Jan Lillehamre)

– Den sittende regjeringen har systematisk tatt fra de fattige og gitt til de rike, sier leder i Fagforbundet, Mette Nord.

Her er lista over tolv konkrete usosiale tiltak fra Solberg-regjeringa:

 • Kutt i den økonomiske støtten til arbeidsledige. Blant annet fjerning av retten til feriepenger, og økt karantenetid for dagpenger fra åtte til 12 uker.
 • Skatt på sluttavtaler. Ansatte som må slutte og får utbetalt en engangssum fra arbeidsgiver må betale skatt på utbetalingen.
 • Reduksjon i barnetillegget for uføre. NAV anslår at 2030 uføre forsørgere vil få mindre støtte som følge av de nye reglene.
 • Kutt i støtte til multihandikappede, uføre og kronisk syke. For eksempel rammer kutt i gratis fysioterapi de som gjennom sitt arbeid skader seg eller utvikler kroniske helseproblemer. Dette tas fra for eksempel brann- og redningspersonell som har fått skader i ekstreme risikosituasjoner, og som vi vet er særlig utsatt for en del typer kreft. Eller fra kvinner og menn som over år må ta mange tunge løft i renhold og i helse- og omsorg.
 • Kutt i bilordningen for bevegelseshemmede.
 • Gjentatte realkutt i folketrygden som særlig rammer utsatte grupper. Blant ordningene de har kuttet til er grunn- og hjelpestønad, diverse hjelpemidler, tilretteleggingstilskudd, støtte til barnetilsyn og gravferdsstøtte.
 • Fjerning av skolefrukten.
 • Fjerning av det øremerkede tilskuddet til kulturelle opplevelser i eldreomsorgen (Den kulturelle spaserstokken).
 • Økt makspris i barnehagen.
 • Au-pairer fratatt tilgang til hjelp og informasjon om rettighetene sine.
 • Kutt i fri rettshjelp.
 • Husbankens finansielle handlingsrom er skrenket inn. Færre unge får hjelp til å komme inn på boligmarkedet etter at retten til startlån er strammet inn, og flere uføre har blitt fratatt bostøtte. Det kanskje viktigste redskapet vi har for å drive boligsosial utjevning blir hakket i stykker bit for bit.

Les hele saken i Fagbladet: Her er tolv kutt der svake grupper har fått svi under Solberg-regjeringens fire årHei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?