Nyheter

Frisk hud på en frisk arbeidsplass

53.000 personer oppgir at jobben som eneste eller delvis årsak til hudplager. Kan nye forebyggende standarder hjelpe?

Ny faktabok om arbeidsmiljø og helse

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) ved avdelingen for Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse (NOA) lanserte onsdag 6.juni sin nye faktabok for 2018. Fagforbundet Frisørenes Fagforening var til stede, spente på utviklingen siden forrige faktabok i 2015.

Strengere reguleringer for bruk av MI

EU besluttet for få dager siden at produkter som inneholder det svært allergifremkallende stoffet MI (Methylisothiazolinone) fremover skal merkes som allergifremkallende selv om de «kun» inneholder små mengder av stoffet

STAMI-rapport: skulderbelastning hos frisører

Muskel- og skjelettplager er en viktig årsak til at frisører slutter i sitt yrke, og tiltak som kan redusere ensidig arbeid er kjærkomment. Føning av kundens hår er en arbeidsoppgave som mange frisører opplever som belastende. I 2016 ble det lansert en ny type hårføner som skulle bidra til at frisøren kunne holde armen mer avslappet. I et prosjekt ved STAMI er denne nye føneren sammenliknet med tradisjonelle hårfønere.

Hvorfor er fokus på HMS viktig for frisører?

Frisører er en gruppe yrkesutøvere med en relativt kort gjennomsnittlig yrkeskarriere. Hva er så årsaken til det? Er det lønnsforholdene, utfordringer med arbeidsmiljøet eller åpningstidene til salongene? Eller er det kjemikaliene vi jobber med, eller den fysiske belastninga?

Placebo - grønn lykke

Placebo Stavanger ble sertifisert som Grønn Salong i mars, sammen med Zenz Stavanger. Dette er de to første salongene med denne sertifiseringen i Norge, og de ser gjerne at flere følger etter. Vi fikk slått av en prat med jentene på Placebo om hvorfor de velger å drive grønt.

Verneombud - arbeidsmiljøets fanebærer

Har dere verneombud på salongen? I følge Arbeidsmiljølovens §6.1 skal det velges verneombud ved enhver virksomhet som går inn under loven. Det vil det si for alle salonger som har ansatte. Dersom salongen har 10 ansatte eller flere er det obligatorisk å ha verneombud. Har salongen færre enn 10 ansatte kan arbeidsgiver og ansatte bli enige om å ikke ha verneombud, det må da inngås skriftlig avtale om en annen ordning.

En katastrofe av et konserverings-middel!

Etter all kontroversen rundt bruk av parabener har det svært allergifremkallende konserveringsmiddelet Methylisothiazolinone (MI) overtatt som den foretrukne konserveringen i mange produkter vi frisører bruker daglig. Dette har nærmest ført til en epidemi av allergiutbrudd i Europa.

Verneombudskurs for frisører i Trondheim, Kristiansand, Bergen og Tromsø!

Fagforbundet, Frisørenes Fagforening, Norske Frisør- og Velværebedrifter og NHO Handel inviterer til verneombudskurs våren 2017.

Ny artikkel fra STAMI om emosjonelt arbeid og sykefravær

Arbeid som innebærer direkte kontakt med kunder, klienter og pasienter kan være belastende. I en nylig publisert studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) fant forskerne at arbeidstakere som ofte må undertrykke følelser, eller vise følelser som ikke er i overensstemmelse med egne følelser, har en økt risiko for sykefravær.

Verneombudskurs for frisører

Fagforbundet, Frisørenes Fagforening, Norske Frisør- og Velværebedrifter og NHO Handel inviterer til verneombudskurs våren 2017.

Grønn Frisør er avviklet

Fagforbundet har dessverre besluttet å avvikle Grønn Frisør-ordningen slik den er idag. Det vil si at godkjenning- og sertifiseringsordningen avsluttes og ingen nye salonger vil bli godkjent som Grønn Frisør.