Til hovedinnhold

Nyheter

Nøgde studentar, lærarar og representantar frå kommunen

Lokalt fagskolesamarbeid ga resultat

22 fagskulestudentar er ferdig med vidareutdanning etter eit samarbeid mellom Fagforbundet, Fagskolen i Viken og Kvam kommune.

Mette Nord og Mimmi Kvisvik tar hverandre i hånda for et fortsatt godt samarbeid mellom Fagforbundet og FO

Signert ny samarbeidsavtale med FO

Fagforbundet og FOs ledelse var samlet på Leangkollen for å diskutere innholdet i, og signere på, avtalen som bekrefter at forbundene fortsetter det gode samarbeidet fremover. - FO er en viktig samarbeidspartner for oss, forteller forbundsleder Mette Nord.

Jubel for at barnevern er prioritert i revidert nasjonalbudsjett! Representanter fra Fagforbundet, FO, NTL, Landsforeningen for barnevernsbarn, statssekretær Trine Fagervik, stortingsrepresentantene Ragnhild Male Hartviksen og Torstein Tvedt Solberg.

Barnevernet er budsjettvinner!

Fagforbundet har fått gjennomslag for jobben vi har gjort med å synliggjøre konsekvensene av kutt i det statlige barnevernet.

Anerkjenn alle fagfolka! Utan dei har me ikkje helsetenester

– Fagfolk er ein dyrebar ressurs som me må ta vare på, viss me òg i framtida skal ha ei helse- og omsorgsteneste i verdsklasse, skriv Sigrun Bøe Perez, leiar av yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet Vestland

Kuttet 280 millioner i det statlige barnevernet - nå kommer konsekvensene

Fagforbundet er alvorlig bekymret for tilstanden i det statlige barnevernet etter at det ble kuttet hele 280 millioner i statsbudsjettet. - Vi advarte mot konsekvensene da budsjettet ble lagt frem i fjor høst. Dessverre ser vi at de nå blir virkelighet, sier Iren Mari Luther.

Illustrasjonsbilete.

Mindre populært med helseutdanningar

Søkjartala for høgskular og universitet føyer seg inn i trenden med færre søkjarar til helsefag. Dette uroar Iren Luther i Fagforbundet.

yrkesseksjon helse og sosial - landsmøtet 2022 - Iren Luther

– Vald og trugslar er ikkje akseptabelt

– Resultata frå Ambulanseforum si lesarundersøking om vald og trugslar i ambulansetenesta er svært alvorlege, skriv Iren Luther, leiar av yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet.

Illustrasjonsbilete

Velferdsteknologi for betre tenester

Fagforbundet er positive til meir bruk av velferdsteknologi i helsetenestene. – Rett bruk av teknologi kan vere positivt for både pasientar og tilsette, men då må det gjerast riktig, seier Iren Luther

Iren Luther, leiar av yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet

Nedgang i søkjarar til vg1 helse- og oppvekstfag

Tala frå Utdanningsdirektoratet bekymrar Iren Luther i Fagforbundet.

Illustrasjonsbilde.

Fritt sjukehusval og fritt behandlingsval: kva er forskjellen og kva meiner Fagforbundet?

Fagforbundet feira at regjeringa avvikla fritt behandlingsval. Men kva inneber dette eigentleg?

sosionom samtale terapeut barn konsultasjon sosialarbeider illustrasjon

Sosialarbeiderdagen 2023

Den 21. mars er den internasjonale sosialarbeiderdagen. Denne dagen markeres verden over, hvert eneste år, på den 3. tirsdagen i mars.

Helene Skeibrok, nestleder i Fagforbundet, Marius fra NFU og Marte Mjøs Persen, arbeids- og inkluderingsminister.

- Arbeid for hele laget

Helene Skeibrok, nestleder i Fagforbundet la frem Fagforbundet synspunkt på hva som skal til for å inkludere personer med utviklingshemning på i arbeidslivet på en konferanse Fagforbundet arrangerer sammen med Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU), Fellesforbundet, FO og ASVL. - Vi trenger tilrettelagte tiltak der personer med utviklingshemming får kjenne meningsfullt felleskap, mestring og læring, understreker Skeibrok.

Diskuterte kompetansekrav og tverrfaglighet med ministeren: Bjørn Ingar Skogvang, Iren Mari Luther, Kjersti Toppe og Øyvind Bosnes Engen.

Møtte ministeren om kompetansekrav i barnevernet

Fagforbundet møtte barne- og familieministeren for å diskutere det nye lovkravet om kompetanse i barnevernsinstitusjoner. - Vi er bekymret for hva det nye kravet har å si for drift og kvalitet i tjenesten og mener at kvaliteten blir bedre med tverrfaglig sammensetning av personalet, sier Fagforbundets Iren Mari Luther.

Christin Haslestad og Lars Vereide på sjukehuskonferansen 2023

Ambulansen møter vald og trugslar

Christin Haslestad og Lars Vereide snakka om arbeidet med betre tryggleik for tilsette i ambulansetenesta på Fagforbundets sjukehuskonferanse.

Sykehuset Østfolds kompetansesjef, Mette Meisingset, fikk tildelt årets arbeidsgiverpris i sykehus 2023 av Fagforbundets nestleder Odd Haldgeir Larsen.

Årets arbeidsgiver i sykehus: – Brenner for oppgavedeling

Årets arbeidsgiverpris i sykehus 2023 gikk til Mette Meisingset, leder for fag og kompetanseavdelingen ved Sykehuset Østfold.

Utvalgsleder Christine Meyer overleverer Kvinnehelseutvalgets rapport til helse - og omsorgsminister Ingvild Kjerkhol.

Foreslår et eget utvalg om kvinners arbeidshelse

I kvinnehelseutvalgets NOU «Den store forskjellen. Om kvinners helse og betydningen av kjønn for helse» som ble lansert på torsdag, foreslås det at et eget utvalg skal se nærmere på kvinners arbeidshelse. Utvalget slår fast at vi vet for lite om kvinner, helse og arbeid.

Illustrasjonsbilete. Helsefagarbeidar Marte Angell på hjarteavdelinga Haukeland universitetssjukehus

Vil ha fagarbeidarar på poliklinikk

Fagforbundet har sendt innspel til Helsedirektoratet om at sjukehusa ikkje må straffast økonomisk for å ha fagarbeidarar som gjennomfører konsultasjonar på poliklinikk.

Iren Luther, leder i yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet

– Det er ikke mangelen på statlige pålegg, lover og forskrifter som plager kommunehelsetjenesten

Fagforbundet er skeptisk til en bemanningsnorm i kommunehelsetjenesten, skriver Iren Luther.

Iren Luther, leder i yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet

Vegen til eit pårørandevenleg arbeidsliv

Pårørande sine vilkår må i større grad inn i diskusjonane om korleis arbeidslivet skal innrettast framover, seier Iren Mari Luther, leiar yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet.

Enten du er kokk, dietetiker, kjøkkenleder, kostøkonom, servicemedarbeider eller kjøkken-/kantineassistent, er du velkommen som medlem. Illustrasjonsfoto

Fagforbundet deltar på UMAMI 2023

UMAMI, tidligere SMAK, er Norges største messe for næringsmiddelindustri og matfag. Messen finner sted i Nova Spektrum i Lillestrøm. Fagforbundet deltar med stand og foredrag fra tirsdag 14. februar til og med fredag 17. februar.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?