Til hovedinnhold

Tirsdag 26. september 2023
Kurs for hovedtillitsvalgte

26
sep.
2023
10.00
27
sep.
2023
14.00

Sted
Scandic Parken Hotell, Ålesund
Møre og Romsdal

Arrangør
Fagforbundet Møre og Romsdal

Kontaktperson
Arnt Jostein Silseth
901 75 434

arnt.silseth@fagforbundet.no

Påmeldingsfristen er 5. september 2023.

Målgruppe for kurset er hovedtillitsvalgte i kommuner, helseforetak og andre virksomheter.

På hotellet har flere LO-organisasjoner kurs disse dagene.
Det blir derfor noen fellesbolker med andre LO-organisasjoner og noen bolker for oss selv.

Siri Kristin Konstad og Carita Naas fra Kompetansesenteret er veiledere.

Tema for kurset:
Saksbehandling
Oppfølging sykefravær
Yrkesskader
Omstilling
Heltid

I tillegg kommer fellesbolkene med LO.
Tema her er: Likestilling, forhandling, varsling, personlig økonomi, pensjon.

Det kan komme endringer på temaene som er satt opp.

Tidsramme:
26. september:
kl. 1000 Forbundsvise samlinger
kl. 1130 Fellesbolk. Varsling v/LO-advokat Jan Arild Vikan.
kl. 1230 Lunsj
kl. 1330 Fellesbolk. Foredrag av Martha Breen "Hvordan snakke om kvinner og menn"
kl. 1430 Forbundsvise samlinger
kl. 1800 Slutt
kl. 2000 Felles middag

27. september:
kl. 0900 Forbundsvise samlinger
kl. 1130 Fellesbolk. Personlig økonomi v/Sparebank1 Nordmøre.
kl. 1230 Lunsj
kl. 1300 Fellesbolk. Pensjon i offentlig sektor v/Siril Solberg Linde fra KLP.
kl. 1400 Hjemreise

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?