Tirsdag 11. januar 2022
Webinar om den nasjonale rammeplan for SFO

11
jan.
2022
17.30 20.00

Sted

Teams

Møre og Romsdal

Arrangør

Fagforbundet Møre og Romsdal - Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst

Kontaktperson

Astrid Rønning

98418790

astrid.ronning@fagforbundet.no

Foreleser: Terje Wiik som er leder av det nasjonale Nettverket for SFO.

Terje satt i en referansegruppe i Udir knyttet til utarbeidelse av ny rammeplan. Nå bidrar han inn mot de i Udir som jobber med veiledningsmateriell til den nye rammeplanen og gav i sommer ut boken Rammeplan for SFO – Hvordan kan vi realisere planen sammen?

• Trygghet, omsorg og trivsel
• Demokrati og fellesskap
• Skaperglede, engasjement og utforskertrang
• Bærekraftig utvikling
• Mangfold og inkludering

Hva betyr dette for din SFO?