Torsdag 25. november 2021
Webinar om ROS-analyse

25
nov.
2021
17.00 20.00

Sted

Teams

Møre og Romsdal

Arrangør

Yrkesseksjon samferdsel og teknisk

Kontaktperson

Arild Sande

901 50 873

arild.sande@fagforbundet.no

Foreleser: Håvard Nordbø - har bakgrunn fra politiet og har mange års erfaring fra ordenstjeneste, forebyggende arbeid og etterforskning. Nordbø har fartstid som tillitsvalgt og hovedverneombud, og har utdanning innen krisehåndtering, kommunikasjon og forebygging.

Innhold og rammeprogram;

Kurset er beregnet på arbeidsplasser som har avdekket behov for en systematisk og dokumentert gjennomgang av arbeidsmiljøet, og ønsker å gjøre dette forankret i de ansatte, IKKE innleide konsulenter. Det anbefales at leder med personanalsvar, verneombud og tillitsvalgte deltar sammen.

Kurset har som formål at deltakerne skal tas gjennom et case i ROS-analyse og settes i stand til å gjøre det samme på egen arbeidsplass på en slik måte at de oppfyller arbeidsmiljølovens krav til gjennomføring og ansattdeltakelse.

ROS-analyse er en kvalitativ risikovurdering, basert på faglig skjønn og erfaring. Det har vist seg å være et effektivt verktøy for å definere forbedringsområder.

I dette kurset legges Arbeidstilsynets risikovurderingsmodell og maler til grunn, men det kan også leveres kurs med NS5814, NS5832 eller NSM2016 som grunnlag.

  • Verdivurdering
  • Skade/konsekvensvurdering
  • ROS analyse
  • Tiltaksplan

Påmelding senest 20.11.2021.