Til hovedinnhold

Verneombudene må få mer tid

Sentralt hovedverneombud i Oslo kommune.

Sentralt hovedverneombud i Oslo kommune. (Foto: Martin Halsas)

Du skal være trygg på jobben. En uformell undersøkelse fra sentralt hovedverneombud viser at hovedverneombudene føler at de får for lite tid til å utføre vervet sitt.

08.04.2022 av Martin Halsos
Sist oppdatert: 08.04.2022

Vi har intervjuet Odd Dagfinn Øien som er sentralt hovedverneombud i Oslo kommune. For å sikre et godt og trygt arbeidsmiljø for alle er han opptatt av verneombudenes status og deres viktige rolle i virksomhetene.

Verneombudene må tas på alvor

- Virksomhetene i kommunen må ta på alvor viktigheten av å ha en godt fungerende vernetjeneste, et hovedverneombud og et tilstrekkelig antall lokale verneombud. Som sentralt hovedverneombud har jeg iverksatt en uformell undersøkelse for å få et inntrykk av hvordan tid og medvirkning er lagt til rette for vernetjenesten i de respektive virksomheter. Denne gir langt på vei et bilde av at de får for lite tid, forteller Odd Dagfinn Øien.

- Hovedverneombudet har en viktig rolle i arbeidsmiljøutvalget og vervet er lovfestet i arbeidsmiljøloven. Det betyr at arbeidsgiver må gi hovedverneombudet, og de respektive verneombudene, nok tid til å utføre vervet. Den avsatte tid må stå i forhold til størrelsen på virksomheten, påpeker Øien.

Partene må spille hverandre gode

- Det er ting som tyder på at det til tider kan være en ensom rolle å være hovedverneombud i kommunen. I en velfungerende virksomhet sitter hovedverneombudet nær den øverste ledelsen. Ombudet skal samarbeide tett med ledelsen for å tilrettelegge for et godt og velfungerende arbeidsmiljø. Videre er jeg også opptatt av at hovedverneombudet samarbeider godt med de tillitsvalgte, og gjennom dette spille hverandre gode, sier sentralt hovedverneombud.

- Der det er mulighet for det bør de tillitsvalgte engasjere seg i valg av verneombud. Det gir som regel et godt utgangspunkt for et godt samarbeid mellom vernetjenesten og de tillitsvalgt. Alle partene har ansvar for at arbeidsmiljøloven blir fulgt, slik at alle ansatte får et trygt, godt og sikkert arbeidsmiljø. Med bakgrunn i dette mener jeg at vi vil sparer den enkelte, virksomheten og ikke minst kommunen for unødig bruk av store midler, avslutter Odd Dagfinn Øien, sentral hovedverenombud i Oslo kommune.

Relaterte artikler:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?