Edita vervet 40 nye medlemmer på en måned

Tillitsvalgt og superverver Edita Bekteshi Khawaja forteller hvordan hun og Fagforbundet Pleie og omsorg fikk 40 nye medlemmer på kort tid.

17.08.2021 av Martin Halsos
Sist oppdatert: 05.04.2022

Fortell om deg selv

Mitt navn er Edita Bekteshi Khawaja og jeg er tillitsvalgt på min arbeidsplass. Jeg er også småbarnsmor.

Jeg jobber på et sykehjem og er organisert i Fagforbundet pleie og omsorg.

Verving er viktig for meg. Jeg har vært månedens superverver hver måned siden januar. Jeg merker godt på min egen arbeidsplass hvor viktig det er å være fagorganisert. Med over 140 medlemmer blir vi tatt på alvor.

Hvorfor er du fagorganisert?

Det er viktig å være fagorganisert, fordi da får du hjelp og støtte i arbeidslivet. Du vet aldri når DU trenger hjelp. Det handler også om solidaritet.

Fagbevegelsen har vært helt avgjørende i utviklingen av Norges gode velferdstilbud og trygge rammer. Vi har fem ukers ferie, 37.5 timers arbeidsuke, velferdspermisjon med lønn ved barnets første skoledag, ved lege besøk og ikke minst sykelønnsordningen. Ingenting av dette har kommet av seg selv. Det er det mange som tar for gitt.

Kan du fortelle litt om frikjøpsordningen?

Frikjøpsordningen har vært en kjempesuksess. Jeg må berømme fagforeningen for at de satser på verving. Det er særdeles viktig for å opprettholde rettigheter og goder som er kjempet gjennom de siste hundre år.

Jeg ble frikjøpt for en måned, fordi Fagforbundet pleie og omsorg ønsket å komme ut og møte medlemmene raskt etter pandemien. Vi har oppsøkt medlemmer rundt om på arbeidsplassene, og holdt stand med masse stash og kald drikke. Vi svarte på spørsmål og da kom det ofte andre nysgjerrige som ikke var medlemmer.  

Som erfaren verver brukte jeg besøkene til å fortelle om fordeler med medlemskap, hvor viktig det er å være organisert og at vi er mange. Det ballet på seg, og jeg fikk mange nye med på laget. Til sammen ble det 40 nye medlemmer i frikjøpsperioden.

Hva er ditt beste vervetips

Møt alltid folk med et smil. Fortell om alt man har klart å oppnå gjennom å være organisert og hvorfor det er viktig å stå sammen. Din beste medlemsfordel er i mine øyne din tillitsvalgt. Tilslutt forteller jeg om medlemsfordelene i LOFavør. Jeg trekker fram vår gode innboforsikring og at du kan få et veldig rimelig boliglån.

Mange jeg snakker med synes at fagforeningskontingenten er dyr, men de tenker ikke over at de får trygghet og innflytelse med medlemskapet. Ofte møter jeg folk som har dårlige erfaringer med fagforeninger i hjemlandet, som at de er korrupt, men slik er det jo ikke her. Her har du selv innflytelse.

Tips til andre fagforeninger: Lær av Fagforbundet pleie og omsorg. Gå ut og ivareta medlemmene. Da vil dere garantert få mange nye medlemmer!

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?