Til hovedinnhold

Vi hyller våre sju streikende i Sunnfjord

Fra fanemarkeringen på Torgallmenningen i Bergen 15. juni til støtte for streiken Røde Kors Haugland. Foto: Ørjan Myrmel og Arne Jæger.

Fra fanemarkeringen på Torgallmenningen i Bergen 15. juni til støtte for streiken Røde Kors Haugland. Foto: Ørjan Myrmel og Arne Jæger. (Foto: Ørjan Myrmel / Arne Jæger)

Dere står ikke alene. Dere har Fagforbundets snart 400.000 medlemmer og LOs nærmere én million medlemmer i ryggen.

17.06.2021 av Anne Green Nilsen, arbeidsutvalget i Fagforbundet
Sist oppdatert: 18.06.2021

SISTE (17.06 kl.16:00): Streiken er over - fullt gjennomslag for pensjon

Nå har dere stått fire uker med streikevestene på for en trygg og god pensjon. Pensjonskampen ved Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter i Fjaler i Sunnfjord er viktig, og streiken får fortjent støtte fra organisasjoner og politiske partier. 

I dag mekler vi videre for å vinne fram med vårt mål om en trygg og god pensjon.

Leder i Fagforbundet Vestland, Ralf Einar Johannessen, og AU-medlem Anne Green Nilsen.

De streikende er klare på at dette ikke i første rekke er en kamp for dem selv. Det er en streik for dem som kommer etter dem, og for tusenvis av folk landet rundt som opplever at pensjonsrettighetene er satt under press.

Vi sier det slik: Landets minste streik er landets viktigste!

Det står om prinsipper - og det er hverken første eller siste gang Fagforbundet går i den samme krigen for å redde medlemmenes pensjonsvilkår. Vi ser det i hele landet. Dette er en konflikt der prinsippfaste arbeidsgivere går for en pensjonsordning som de vet er et dårlig valg for de ansatte.

Hvorfor gjør de det? Røde Kors er jo en høyt respektert organisasjon. Det handler om et anbudssystem som får fram det verste hos arbeidsgiver. De går for den billigste pensjonsordningen – for å ha et best mulig utgangspunkt for å vinne fram i neste anbudsrunde. Det er trist å konstatere at de skruppelløse prinsippene i det private næringsliv nå også gjelder for Røde Kors.

Arbeidsgiver tilbyr en tjenestepensjon, en innskuddspensjon, som kun varer fram til fylte 77 år. Etter det må de ansatte klare seg på kun folketrygden. Det er et temmelig frekt tilbud. Det er mildt sagt noen år siden gjennomsnittsalderen i Norge var 77 år. Vi forlanger en pensjon som folk kan leve av hele livet!

Dessuten er innskuddspensjon spesielt dårlig for kvinner. Kvinner lever lengre enn menn, og det betyr at de får enda flere år uten en skikkelig tjenestepensjon.

Fagforbundet kjemper for en hybridpensjon – som er like god for kvinner som for menn, og som varer livet ut. Det er en moderne ordning, og det er en rettferdig ordning.Streik er fagbevegelsens sterkeste virkemiddel. Vi tar det ikke i bruk med mindre vi må - og det må vi nå.

Vi sitter ikke stille og aksepterer at Fagforbundets medlemmer blir avspist med en pensjon som de ikke kan leve med et helt liv - og som i tillegg er kvinnefiendtlig.Denne streiken er landets viktigste, og vi holder ut så lenge det trengs.

Vi står i kampen for en rettferdig pensjon for våre sju streikende i Sunnfjord!

Vi står i kampen for en anstendig pensjon for alle i Norge som står i fare for å miste pensjonen sin!

Vi står i kampen til vi vinner fram!

Bildene i denne saken er hentet fra fanemarkeringen på Torgallmenningen i Bergen 15. juni til støtte for streiken i Sunnfjord. Foto: Ørjan Myrmel og Arne Jæger.

Relaterte artikler:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?