Kultur som stedsutvikler

Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst og Yrkesseksjon samferdsel og teknisk arrangerer onsdag 9. juni 11:00-12:30 lunsjwebinar om kultur som stedsutvikler.

08.06.2021 av Sissel-Anne Clausen
Sist oppdatert: 08.06.2021

Fagforbundet organiserer både kulturarbeidere og samfunnsplanleggere i kommunen, og i dette lunsjwebinaret setter vi fokus på krysningspunktene mellom disse. Innledere med fire ulike vinklinger vil fortelle om egne erfaringer innen feltet.

Dere vil møte:

- Trond Hugo Haugen – kunstner og initiativtaker til Ka då, ittepå? Stavanger som Europeisk kulturhovedstad 2008

- Nanna Løkka – forsker ved Telemarksforskning, jobber med fri forsking, evaluering, utredning og utvikling innenfor kulturområdet.

- Marit Bertheussen, avdelingsleder for Træna Museum. Hvordan jobbe med kultur i et lite øysamfunn, som også har en markant festival?

- Lars Kristian Øvrebø, kultursjef Arna og Åsane kulturkontor og tidligere styremedlem i Seksjon for kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet.

 

Mer informasjon om arrangementet med lenke til strømming ligger her.

 

Vel møtt!