Til hovedinnhold

Tarifforhandlingene i Oslo kommune endelig i gang

KAHs forhandlingsleder Per Egil Johansen (t.v.) og Fagforbundet Oslos leder Roger Dehlin er klare for tarifforhandlingene.

KAHs forhandlingsleder Per Egil Johansen (t.v.) og Fagforbundet Oslos leder Roger Dehlin er klare for tarifforhandlingene. (Foto: Bjørn Lodve Wikstrøm/ Fagforbundet Oslo)

I dag ble de første kravene overlevert til kommunen. -Vi prioriterer lavtlønte, pensjon og hele stillinger, forteller Roger Dehlin.

03.09.2020
Sist oppdatert: 04.09.2020

Korona satte en stopper for tarifforhandlingene i vår, men 3. september er forhandlingene endelig i gang. Fagforbundet forhandler sammen med andre LO-forbund gjennom Kommuneansattes Hovedsammenslutning Oslo (KAH), og sammenslutningens første kravliste ble overlevert til Oslo kommune i dag.

 

Krever solidarisk lønnspolitikk

Fagforbundet Oslos leder, Roger Dehlin, er tydelig på at Fagforbundet forventer et oppgjør som kommer lavtlønte til gode. –Vi krever at lønnstillegg kommer gjennom et generelt kronetillegg på lønnstabellen til alle. På den måten vil vi sikre at kjøpekraften opprettholdes for alle, og at de med lavest lønn ikke blir stående igjen og se på at lønnsforskjellene øker enda mer. Videre mener vi at hele pengepotten blir fordelt gjennom tariffoppgjøret, og at dermed ikke avsettes midler til lokale forhandlinger.

 

Dehlin legger ikke skjul på at han forventer at et rødgrønt byråd ikke fremmer krav om lokale forhandlinger. –Byrådsplattformen slår fast at kommunen skal være en god og attraktiv arbeidsgiver, og at de vil jobbe for å tiltrekke, utvikle og beholde medarbeidere i tett samarbeid med de ansattes organisasjoner. Det er viktig at det gjelder alle yrkesgrupper, og ikke bare de som i utgangspunktet har best betalt, sier Dehlin.

 

Hele stillinger og forsøk med ulike arbeidstidsordninger

- Det er på tide med en kraftig innsats for hele stillinger. Altfor mange av våre medlemmer jobber ufrivillig deltid, og må jakte på ekstravakter for at det skal gå rundt økonomisk. I dagens situasjon der det må tas helt nødvendige smitteverntiltak er det uheldig at enkelte arbeidstakere ser seg nødt til å jobbe på flere ulike arbeidssteder. Heltidsarbeid gir forutsigbarhet for den enkelte arbeidstaker og betyr økt kompetanse for kommunen, argumenterer Dehlin.

 

I KAHs kravdokument framkommer det krav om at det skal etableres forsøk med ulike arbeidstidsordninger og at heltidsbestemmesene i tariffoverenskomsten styrkes. Til tross for at heltid har vært høyt oppe både på den politiske og på den faglige dagsorden de siste årene, er det forholdsvis små framskritt å se på heltidsstatistikken.

 

-Byrådet har signalisert at de er enige med oss i at det må gjøres et krafttak for at flere kommer over i hele stillinger. Nå trenger vi en kommune som i praksis viser vilje til å gjøre noe på dette området, sier Dehlin.

 

Pensjon inn i tariffavtalen

- Tjenestepensjon er en sentral del av våre lønns- og arbeidsvilkår, og det er viktig for oss at pensjonsrettighetene våre sikres uavhengig av hvordan Oslo kommune organiserer sin virksomhet. Den enkelte arbeidstaker skal ikke bli skadelidende med tap av pensjon dersom vedkommende skifter arbeidsgiver, for eksempel gjennom konkurranseutsetting eller privatisering. Derfor krever vi at pensjonsvedtektene inngår i tariffavtalens fellesbestemmelser som et eget kapittel, forklarer Dehlin.

 

 

Seniorer og klima

I kravdokumentet fra KAH tas det også til orde for konkrete endringer som gjør at eldre arbeidstakere kan stå lengre i jobb, samt at klima og miljø skal være et prioritert satsingsområde som må resultere i målrettede tiltak i tariffoverenskomsten.

 

Les hele KAHs kravdokument 1 her. 

 

Partene har gitt seg selv frist til midnatt 15. september med å sluttføre tarifforhandlingene.

Relaterte dokumenter:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?