Stor streikemarkering i Kristiansand 14. juni

Streikekomiteen i Kristiansand hadde lagt opp til fanemarkering og appeller foran administrasjonsbygningen i Kristiansand. Om lag 200 mennesker fulgte arrangementet og deltok i et langt streiketog via akuttmottaket og til Hovedinngangen for sykehuset og tilbake til plassen foran administrasjonsbygningen. Hovedappellen ble holdt av AU-medlem i Fagforbundet, Anne Green Nilsen

14.06.2019
Sist oppdatert: 14.06.2019

Det ble en tydelig markering av både streikevilje og støtte fra både fagforeninger og politiske partier på ventresiden i politikken da streikekomiteen ved sykehuset i Kristiansand inviterte til fanemarkering.

Anne Gren Nilsen fra Fagforbundets Arbeidsutvalg holdt hovedappell. I tillegg fikk vi appeller fra FO ved Egil Lunde, Delta ved forbundsleder Lizzie Ruud Torkildsen og LO I Kristiansand og Omegn.

De var alle opptatt av den åpenbart urettferdige ordningen som gjelder ved sykehusene som tilsier at man over 20% i stillingsstørrelse før man får opptjent pensjon.

I tillegg ble det overrakt takk med blomster fra Norsk Sykepleierforbund og stor fruktkorg fra Fagforbundet Åseral-Lindenes som takk for den jobben de streikende gjør.