Til hovedinnhold

Onsdag 12. april 2023
Samling for frikjøpte tillitsvalgte/tillitsvalgte

12
apr.
2023
09.30
13
apr.
2023
15.00

Sted
Quality Hotel Pond, Forus
Rogaland

Arrangør
Fagforbundet Rogaland

Kontaktperson
Marit Brekke Lodden
48150411

marit.brekke.lodden@fagforbundet.no

Samling for FTV(frikjøpte tillitsvalgte) i alle avtaleområder, og TV(tillitsvalgte) i avtaleområder som ikke har frikjøp (Virke, PBL, FUS, KA, NHO m fl)

Sted: Quality Hotel Pond, Forus

Tid: 12. – 13. april 2023

Oppstart kl. 09.30 med noe å spise den 12. april, slutt kl. 15.00 den 13. april

Målgruppe: I tillegg til de som er nevnt i overskriften er det også åpent for ledere i foreningene

Program:

Dag 1: Tillitsvalgtes rolle i AKAN-arbeid, tillitsvalgtes time, retten til heltid – fortrinnsrett for deltidsansatte, tillitsvalgtes rolle etter hovedavtalen

Dag 2: Tillitsvalgtes arbeidsmiljø, organisering av tillitsvalgt, kompetansesenteret informerer.

 Det tas forbehold om endringer i programmet

Foreningens egenandel kr. 3 100,- pr deltaker. Dersom foreningen ønsker å dekke overnatting og middag for de som har kortere reisevei enn 1,5 time hver vei ber vi om bekreftelse på dette. Det kommer da et tillegg på kr. 1 700,-.

Spørsmål til tillitsvalgtes time sendes inn på forhånd til Kim Eide på mail kim.eide@fagforbundet.no og merk det med «Tillitsvalgtes time».

Reiseutgifter vil bli dekket etter rimeligste reisemåte. Kjøring med privat bil skal avtales på forhånd, men kan brukes om dere er flere i bilen.

 

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?