Kurs, konferanser og arrangementer

Torsdag 4. juni 2020

Stjørdal

Mandag 8. juni 2020

Røros

Onsdag 10. juni 2020

Digitalt møte

Regionstyremøte

Digitalt møte

Tirsdag 16. juni 2020

Stjørdal

Tirsdag 25. august 2020

Bodø

Onsdag 16. september 2020

Steinkjer

Mandag 19. oktober 2020

Scandic Hell hotel, Stjørdal

Regionstyremøte

Scandic Hell hotel, Stjørdal

Tirsdag 20. oktober 2020

Scandic Hell hotel, Stjørdal

Representantskapsmøte

Scandic Hell hotel, Stjørdal

Tirsdag 8. desember 2020

Trondheim