Styret i Fagforbundet Verdal

Navn
Lise Heggdal
Stillingstittel
Leder
Telefon
Tlf: 46823255
Epost
Epost: lihe@verdal.kommune.no
Navn
Geir Ivar Singstad
Stillingstittel
Nestleder
Telefon
Tlf: 90855434
Epost
Epost: gesi@verdal.kommune.no
Navn
Rita Pedersen Holmen
Stillingstittel
Kasserer
Telefon
Tlf: 97787363
Epost
Epost: riho@verdal.kommune.no
Navn
Alis Ambli Solberg
Stillingstittel
Opplæringsansvarlig
Telefon
Tlf: 97071672
Epost
Epost: also@verdal.kommune.no
Navn
Lisbeth Helen Jensvik
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon helse og sosial
Telefon
Tlf: 91779526
Epost
Epost: ljensvik@gmail.com
Navn
Sissel Eva Skrove
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon kontor og administrasjon
Telefon
Tlf: 94855109
Epost
Epost: sissel.skrove@verdal.kommune.no
Navn
May Brit Jensen
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst
Telefon
Tlf: 41006622
Epost
Epost: may.brit.jensen@verdal.kommune.no
Navn
Nina Merete Guddingsmo
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon samferdsel og teknisk
Telefon
Tlf: 90635801
Epost
Epost: nina.merete.guddingsmo@verdal.kommune.no
Navn
Berit Solheim Helmo
Stillingstittel
Ungdomstillitsvalgt
Telefon
Tlf: 92444956
Epost
Epost: berit.solheim.helmo@verdal.kommune.no
Navn
Inger Grete Hjelde.
Stillingstittel
Pensjonisttillitsvalgt
Telefon
Tlf: 95722497
Epost
Epost: inger.grete@hotmail.com
Navn
Karstein Aksnes
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 97535974
Epost
Epost: kaak@verdal.kommune.no
Navn
Ragnhild Sende Vollan
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 99252847
Epost
Epost: ragnhild87@yahoo.no
Navn
Alis Ambli Solberg
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt fagforening
Telefon
Tlf: 97071672
Epost
Epost: also@verdal.kommune.no
Navn
Geir Ivar Singstad
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt fagforening
Telefon
Tlf: 90855434
Epost
Epost: gesi@verdal.kommune.no
Navn
Lise Heggdal
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt fagforening
Telefon
Tlf: 46823255
Epost
Epost: lihe@verdal.kommune.no