Styret i fagforeningen

Navn
Heidi Underhaug
Stillingstittel
Leder
Telefon
Tlf: 92292164
Epost
Epost: heidi.underhaug@ha.kommune.no
Navn
Marie Aniksdal
Stillingstittel
Nestleder
Telefon
Tlf: 91532763
Epost
Epost: maan@ha.kommune.no
Navn
Gitana Neznamoviene
Stillingstittel
Kasserer
Telefon
Tlf: 96872944
Epost
Epost: zostena76@gmail.com
Navn
Gunn Søyland
Stillingstittel
Opplæringsansvarlig
Telefon
Tlf: 90059538
Epost
Epost: guso@ha.kommune.no
Navn
Oddbjørg Salte Høyland
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon helse og sosial
Telefon
Tlf: 92033732
Epost
Epost: oddbjoerg@hotmail.no
Navn
Astrid Karin Sola
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon kontor og administrasjon
Telefon
Tlf: 90671018
Epost
Epost: akho@ha.kommune.no
Navn
Anna Kulbat
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst
Telefon
Tlf: 96819180
Epost
Epost: akub@ha.kommune.no
Navn
Mario Petrov Aarsland
Stillingstittel
Ungdomstillitsvalgt
Telefon
Tlf: 47943679
Epost
Epost: mario.aarsland@yahoo.com
Navn
Reidun Bøe Høiland
Stillingstittel
Pensjonisttillitsvalgt
Telefon
Tlf: 95208737
Epost
Epost: reidun.boe.hoiland@lyse.net
Navn
Trine Hess Hansen
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 99392657
Epost
Epost: trhe@ha.kommune.no
Navn
Gunn Søyland
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt fagforening
Telefon
Tlf: 90059538
Epost
Epost: guso@ha.kommune.no
Navn
Astrid Karin Sola
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt fagforening
Telefon
Tlf: 90671018
Epost
Epost: akho@ha.kommune.no

Tillitsvalgte og kontaktpersoner

Navn
Astrid Karin Sola
Stillingstittel
Rådhuset
Telefon
Tlf: 90671018
Epost
Epost: ugyldig_epost@fagforbundet.no
Navn
Njål Bø
Stillingstittel
Teknisk
Telefon
Tlf: 41532686
Epost
Epost: njaal.boe@gmail.com
Navn
*
Stillingstittel
Kultur
Telefon
Tlf: 90000000
Epost
Epost: ugyldig_epost@fagforbundet.no
Navn
Else Rugaard
Stillingstittel
Jærmuseet
Telefon
Tlf: 95294515
Epost
Epost: eru@jaermuseet.no
Navn
Jorunn Merete Kalvik
Stillingstittel
NAV
Telefon
Tlf: 93878853
Epost
Epost: jorunn.merete.kalvik@nav.no
Navn
*
Stillingstittel
Telefon
Tlf: 90000000
Epost
Epost: ugyldig_epost@fagforbundet.no
Navn
*
Stillingstittel
HELSE OG SOSIAL
Telefon
Tlf: 90000000
Epost
Epost: ugyldig_epost@fagforbundet.no
Navn
Gunn Søyland
Stillingstittel
Nærbø/hjemmetjenesten
Telefon
Tlf: 90059538
Epost
Epost: gunn.soyland@ha.kommune.no
Navn
Heidi Underhaug
Stillingstittel
Varhaug
Telefon
Tlf: 92292164
Epost
Epost: heidi.underhaug@ha.kommune.no
Navn
Anne Lise Kleven
Stillingstittel
Ogna
Telefon
Tlf: 51793910
Epost
Epost: anlk@ha.kommune.no
Navn
Laila Astrid Onerva Friestad
Stillingstittel
Boliger og dagsenter, hjemmetenesten, Klokkahagen, Varhaug
Telefon
Tlf: 91571509
Epost
Epost: LailaAstridOnerva.Friestad@ha.kommune.no
Navn
Anette Boganes Vigre
Stillingstittel
Plasstillitsvalgt for hjemmetjenesten
Epost
Epost: Anetteboganes.vigre@ha.kommune.no
Navn
*
Stillingstittel
SKULE OG BARNEHAGE
Telefon
Tlf: 90000000
Epost
Epost: ugyldig_epost@fagforbundet.no
Navn
Magnus Ueland
Stillingstittel
Boligene og dagsenter på Nærbø
Epost
Epost: magn@ha.kommune.no
Navn
Anna Kulbat
Stillingstittel
Skolene på Nærbø
Telefon
Tlf: 96819180
Epost
Epost: akub@ha.kommune.no
Navn
Gitana Neznamoviene
Stillingstittel
Breidablikk-, Vibereiret og Urhei barnehageNærbø barnehager
Telefon
Tlf: 96872944
Epost
Epost: gnez@ha.kommune.no
Navn
Øyvind Todnem
Stillingstittel
Varhaug
Telefon
Tlf: 90504926
Epost
Epost: otod@ha.kommune.no
Navn
Ingrid Sofie Haver
Stillingstittel
Vigrestad
Telefon
Tlf: 97116404
Epost
Epost: ingridsofie.haver@ha.kommune.no
Navn
Stein Arve Bore
Stillingstittel
Varhaug barnehager
Telefon
Tlf: 48126495
Epost
Epost: steinarve.bore@gmail.com
Navn
*
Stillingstittel
PRIVATE BARNEHAGER
Telefon
Tlf: 90000000
Epost
Epost: ugyldig_epost@fagforbundet.no
Navn
Elisabeth Rovik Olafsen
Stillingstittel
Vigre bhg og Høyland skole
Telefon
Tlf: 47396270
Epost
Epost: elisabeth_sive@hotmail.com
Navn
Ine Søyland Bø
Stillingstittel
FUS Skjæraberget barnehage
Telefon
Tlf: 90667691
Epost
Epost: Ine.s.bo@hotmail.com
Navn
Anne S. Ueland
Stillingstittel
Tjemslandshagen barnehage
Telefon
Tlf: 51432830
Epost
Epost: anne_ueland@hotmail.com