Flatt kronetillegg på 14 000 til alle i Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg

Sidsel Strand, sekretær i Fagforbundet Oslo.

Sidsel Strand, sekretær i Fagforbundet Oslo. (Foto: Fagforbundet Oslo)

Ny lønn og avtale i Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg. B-dels forhandlinger i årets hovedoppgjør ble gjennomført 11 mai 2022.

13.05.2022 av Martin Halsos
Sist oppdatert: 16.05.2022

- Jeg er veldig fornøyd med at vi fikk til en endring som gir delstidsansatte fortrinnsrett på ekstravaktene, i forhold til ekstren innleie. Det må være sakling grunn for at det ikke skal skje, forteller Sidsel Strand.

- Alle får et flatt tillegg på 14 000 kroner og lønnsøkniga er på 3,7 prosent som er den øvre grensa for frontfaget, legger hun til.

- Partene er også enige om at det i hovedoppgjoret 2024 skal forhandles om opprettelse av ny
stillingskategori for fagarbeider/tilsvarende med etter- og videreutdanning, avslutter Sidsel Strand.

Her kan du lese mer om hovedforhandlingene.

Relaterte dokumenter:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?