Direktoratet for samfunnssikkerhet inviterer til nytt webinar om ny fagskole

Dato: Onsdag 8. desember Tidsramme: 09.00-11.00

23.11.2021
Sist oppdatert: 23.11.2021

DSB skal etablere en ny fagskole for brann og redningspersonell, samt omstille dagens Norges brannskole til kurssenter.

For å sikre god informasjonsflyt og involvering av fagmiljøet, inviterer DSB til jevnlige informasjonsmøter.

Dette er det tredje i rekken.

Agenda denne gang:

  • Resultater fra spørreundersøkelse høst 2021
  • Pause
  • Siste nytt i prosjekt ny utdanning (Ann Christin Olsen-Haines, DSB)
  • Innsendte spørsmål

Ved å følge lenken under, og taste oppgitt passord vil du kunne følge webinaret. Det er gratis, og du trenger ikke å melde deg på i forkant.

https://rec.anywhere.vc/live?id=CAYH5V3nK4UYFpvPV9Xfs%2FrisR8IiElGR7TVF1X%2FgbEtgVvrZpYEZRGMCEPvQozYzKJ7k46orvHMw75l9iY%3D

 

Passord: 4456

 

 

Alle webinarene blir lagt ut i etterkant på dsb.no.

 

 

Spørsmål i forkant eller underveis i webinaret sendes til brannogredningsskolen@dsb.no og merkes

"webinar 8. desember" i emnefeltet.

 

 

Velkommen til webinar!

 

 

Vennlig hilsen

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

 

 

Informasjon om DSBs personvernerklæring

;