Sertifisering for offentlige anskaffelser-digitalt kurs

Nytt kurs starter opp 2. november 2021 Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter - når kommer den til anvendelse? Mange i offentlig sektor har erfaringsvis problemer med å vite når dette gjelder.

20.10.2021 av Sissel-Anne Clausen
Sist oppdatert: 20.10.2021

Ny anskaffelseslov og tre nye forskrifter trådte i kraft 01.01.2017. Denne skal forenkle offentlige anbudsprosesser. Dette er derfor et kurs som sikrer deg nødvendig og oppdatert kunnskap.

 

Kurset skal gi de som er i befatning med offentlige innkjøp i kommunen mulighet til å sertifiser seg i henhold til fagplan for SOA BASIS.

 

Kurset er også tilrettelagt for de som sitter "alene" med ansvar for prosjekter og innkjøp i kommunen. Derfor legges det vekt på et begrenset antall deltakere på hvert kurs, for å skape et godt nettverk mellom de enkelte kursdeltakerne.

 

Kurset er fra  2021 - 6 samlinger på TEAMS. Mer info klikk på linken

;