Tillitsvalgte kan bidra til bedre IT-sikkerhet - kompetansepåfyll for forbundenes tillistvalgte også på bedrift og virksomhet

Ny læringsreise for tillitsvalgte: Tillitsvalgte kan bidra til bedre IT-sikkerhet - kompetansepåfyll for forbundenes tillistvalgte også på bedrift og virksomhet. Alle tillitsvalgte i LOs forbund, både i organisasjonen og på virksomhetsnivå, kan delta på disse gratis nettkursene!

11.10.2021 av Sissel-Anne Clausen
Sist oppdatert: 11.10.2021

Tillitsvalgte kan bidra til bedre IT-sikkerhet!

Hvor sårbar er din arbeidsplass for dataangrep og hvilke konsekvenser kan sikkerhetsbrudd ha? Tillitsvalgte kan bidra til en god sikkerhetskultur og derved også sikre ansattes personvern – og arbeidsplasser. Meld deg på gratis nettkurs, lær når du har tid og delta på ekspertwebinar hvis det passer! I høst får tillitsvalgte mulig til å styrke sin digitale kompetanse med to nye læringsreiser fra LO og Digital Norway.

Del gjerne i forbundets organisasjonsledd og til tillitsvalgte på bedrifter og virksomheter.

Meld deg på og les mer her:

https://www.lo.no/hva-vi-gjor/tillitsvalgtsaret/nyheter-tillitsvalgtaret/digital-kompetanse-for-tillitsvalgte---laringsreise-3/

 

Har du spørsmål kan du kontakte:

 

Gry Benedikte Sterner
Spesialrådgiver
+47 916 74 231
Benedikte.Sterner@lo.no

 

 

Med vennlig hilsen

Landsorganisasjonen i Norge
Samfunnspolitisk avdeling
www.lo.no

;