Planlegging, drift, beredskap og innkjøp i VA - digitalt kurs.

Planlegging, drift, beredskap og innkjøp i VA - digitalt kurs Nytt kurs starter opp 6. oktober 2021 på TEAMS

04.10.2021 av Sissel-Anne Clausen
Sist oppdatert: 04.10.2021

Kurset er tilrettelagt for alle som jobber med vann- og avløp i kommunen enten som prosjektleder, innkjøpsleder, planlegger eller på driftsavdelingen.
Kurset skal belyse områder innen VA hvor kommunen kan sikre kvalitet og god økonomi. Gjennom god beredskapsplanlegging, kunnskap og systematisk arbeid kan de fleste uheldige hendelser forebygges.
Det er et 12 timers kurs fordelt over fire uker. Går hver onsdag fra kl 09.00 - 11.20, og er lagt opp med mye erfaringsutveksling mellom kursdeltakerne og kurslederne.

Mer info om kurset, klikk her

 

Vennlig hilsen
Tom Erik Moe
Kompetanserådgiver
Fagakademiet AOF
tom.erik.moe@aof.no
+47 476 93 932