Sertifisering for offentlige anskaffelser - digitalt kurs via TEAMS

Sertifisering for offentlige anskaffelser - digitalt kurs via TEAMS Nytt kurs starter opp 5. oktober 2021

04.10.2021 av Sissel-Anne Clausen
Sist oppdatert: 04.10.2021


Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter - når kommer den til anvendelse? Mange i offentlig sektor har erfaringsvis problemer med å vite når dette gjelder.

Ny anskaffelseslov og tre nye forskrifter trådte i kraft 01.01.2017. Denne skal forenkle offentlige anbudsprosesser. Dette er derfor et kurs som sikrer deg nødvendig og oppdatert kunnskap.

Kurset skal gi de som er i befatning med offentlige innkjøp i kommunen mulighet til å sertifiser seg i henhold til fagplan for SOA BASIS.

Kurset er også tilrettelagt for de som sitter "alene" med ansvar for prosjekter og innkjøp i kommunen. Derfor legges det vekt på et begrenset antall deltakere på hvert kurs, for å skape et godt nettverk mellom de enkelte kursdeltakerne.


Kurset er fra 5 - 28. oktober 2021 - 6 samlinger på TEAMS.

Mer info klikk på linken

 

Vennlig hilsen
Tom Erik Moe
Kompetanserådgiver
Fagakademiet AOF
tom.erik.moe@aof.no
+47 476 93 932