Blogg fra Palestinasamarbeidet

Lurer du på hvordan det går med Palestinasamarbeidet? Sjekk ut bloggen til palestinaambassadør Lasse Skurtveit.

16.09.2021 av Martin Halsos
Sist oppdatert: 16.09.2021

Fagorganisering handler om solidaritet. Den strekker seg lengre enn nærmeste kollega og fagforeningsmedlem. Fagforbundet og Norsk Folkehjelp har en forpliktende samarbeidsavtale om å støtte palestinernes kamp mot okkupasjon og undertrykking. Avtalen ble inngått i 2009.

Her kan du lese mer om Fagforbundets solidaritetsprosjekt.

Tredelt avtale

For det første samarbeider Norsk Folkehjelp og Fagforbundet politisk for at norske myndigheter skal legge press på det internasjonale samfunnet for å bidra til en slutt på okkupasjonen, få en løsning på konflikten og flyktningenes rett til å vende hjem.  Videre jobber Norsk Folkehjelp og Fagforbundet for at oljefondet, investeringsselskaper og næringsliv ikke skal tjene på den israelske okkupasjonen.

For det andre støtter Fagforbundet Norsk Folkehjelps prosjekter på Vestbredden, Gaza og i palestinske flyktningleirene i Libanon. Norsk Folkehjelp jobber gjennom palestinske organisasjoner og har et stort fokus på demokrati og rettigheter.

For det tredje går samarbeidet ut på å formidle kunnskap og engasjement blant tillitsvalgte og medlemmer gjennom Fagforbundets palestinaambassadører.

Palistinablogg

Palestinaambassadør Lasse Skurtveit har som en del av arbeidet med å formidle kunnskap om Palestinasamarbeidet skrevet en blogg om hva han har opplevd.

Bloggliste

Her kan du lese bloggen fra septembermøtet på Sørmarka. 

Her kan du lese blogg om møte med UWAC.