Fagakademiet AOF inviterer til 40 timers HMS Grunnopplæring for kirken

Fagakademiet AOF inviterer til 40 timers HMS Grunnopplæring for kirken - lovpålagt opplæring for verneombud og medlemmer i AMU (arbeidsmiljøutvalg)

25.06.2021 av Sissel-Anne Clausen
Sist oppdatert: 25.06.2021

Kurset er tilpasset kirkens behov og dekker arbeidsmiljølovens krav til opplæring for ledere, verneombud og medlemmer/varamedlemmer i arbeidsmiljøutvalg.

Du vil lære hvordan du i praksis kan utvikle og sikre gode arbeidsformer for å bedre arbeidsmiljøet. Du vil få innsikt i å identifisere og overvåke de viktigste HMS-utfordringene, herunder å lære metoder for hvordan igangsette HMS-arbeid, kartlegge HMS-behov og planlegge, prioritere og følge opp tiltak.

Et hovedformål er at fellesrådets ansatte og prestene/prostene deltar på samme kurs. Dette kan bidra til bedre kunnskap om hverandres arbeidsområder, og være en arena for å drøfte særskilte arbeidsmiljøutfordringer med to arbeidsgivere på samme arbeidsplass.

Kurset holdes på Quality Airport Gardermoen.

To samlinger (2 + 1  dag) i oktober/november 2021. 

 

Vi forholder oss selvsagt til de nasjonale retningslinjene mtp smittevern og avstand mellom deltakerne, og Quality Airport Gardermoen forsikrer at de følger alle krav.

 

Les mer og meld deg på her ›

 

Med vennlig hilsen
Fagakademiet AOF
Ole Oddvar Bruem
Kompetanserådgiver
ole.oddvar.bruem@aof.no
+47 917 53 531