Profilering av rådgiver innen HR

Dette er personalrådgiver Laila Østby-Paulsen som jobber ved avdeling personal og organisasjon i Finnmarkssykehuset HF.

21.06.2021 av Elin Severinsen
Sist oppdatert: 24.06.2021

Jeg har jobbet i helseforetaket siden mai 2006. Jeg begynte først å jobbe på VPP Lakselv i 2006 og deretter i personal i 2007. I dag jobber jeg som rådgiver og er også fagansvarlig i Personal. Jeg sitter som en av to satellitter med kontorsted i Lakselv i lokalene til Lakselv Bilambulanse. Jeg reiser ut til ulike lokasjoner ved behov, men i disse korona tider har det blitt mye jobbing over teams.

Mine arbeidsoppgaver som rådgiver i dag er lederstøtte som innebærer veiledning, rådgivning og opplæring innen fagområdet som faller naturlig under HR faget, ansettelsesprosesser, personalsaker, konfliktsaker, utviklingssamtaler, sykefraværsoppfølging, omstillingsprosesser, KLP pensjonssaker, forsikringssaker m.m.

Som rådgiver er jeg med på se til at arbeidet innen HR faget er i samsvar med gjeldende lover, overenskomster, regler/reglement, prosedyrer/rutiner og bestemmelser.

Som fagansvarlig skal jeg bl.a sørge for;

  • God informasjon/kommunikasjon og samarbeide innad i egen avdeling, mellom de øvrige enhetene og eksterne samarbeidspartnere.
  • Den daglige driften på personal og den daglige oppfølging og utvikling av tjenestekatalogen.
  • Deltar i arbeidet i ulike lokale og regionale samarbeidsutvalg i forhold til den daglige driften i system og fag.
  • Å være stedfortreder for avdelingsleder i personal ved fravær.


Mine fritidsinteresser er å stå på slalåm, sykle, fisketurer, gåturer, oppussing, interiør og hage.

Grunnen til at jeg valgte å organisere meg som jeg gjorde 2007 er på grunn av at det ga meg en trygghet for at jeg ikke skulle stå alene dersom noe skulle inntreffe, samt at det var/er en del gode forsikringsordninger og medlemsfordeler i Fagforbundet.

Tusen takk til Laila som deler med oss :-) 

Intervjuet er gjennomført digitalt av;
Elin Severinsen
Leder yrkesseksjonen kontor og administrasjon
Fagforbundet Finnmark

Relaterte artikler: