Portrettintervju av medlem i yrkesseksjonen kontor og administrasjon

Dette er sekretær Laila Thomassen som jobber ved Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk ved Klinikk Alta, Finnmarkssykehuset HF.

22.06.2020
Sist oppdatert: 22.06.2020

Laila har vært ansatt i 26 år. Da hun startet  var det fylkeskommunen som driftet sykehuset, så ble det Helse Finnmark og nå Finnmarkssykehuset.
- Det betyr at jeg har vært gjennom flere omorganiseringer i løpet av årene, sier Laila og smiler.
På spørsmål om hva som er hennes arbeidsoppgaver svarer hun;
- Kvalitetssikring av pasientdata er kjerneoppgave nummer 1, og så er det å betjene sentralbordet.

I en jobb som sekretær så blir det mye stillesitting. Det har Laila tatt på alvor og sier;
- Fysisk fostring er viktig for å kunne klare å være i jobben gjennom så mange år. Så jeg har tatt det på alvor og ser stor nytte av å være i bevegelse.
Jeg blir nysgjerrig og spør hva hun gjør for å holde seg i form. Da svarer hun med stor entusiasme “sykling”.
- Jeg har syklet til/fra jobben nesten 90 ganger siste halve året. Bruker skog og mark mye på fritiden og da er det på sykkelen sammen med mannen, alene eller med venner. Hun sier det gir henne mye å være ute til alle årstider.

Til slutt i samtalen kommer jeg ikke utenom fra å spørre Laila hvorfor hun har valgt å være medlem i Fagforbundet.
- Det er fordi jeg oppfatter Fagforbundet som en seriøs og trygg organisajson som ivaretar medlemmene på en god måte. Forsikringene som tilbys har jo også betydning, sier Laila til slutt.

Vi ønsker hverandre fin dag videre i det den sporty sekretæren setter seg på sykkelen og suser avgårde.

Takk til Laila for at du ville dele din historie med oss.

Artikkelforfatter og intervjuer er;
Elin Severinsen
leder for yrkesseksjonen kontor og administrasjon