Går imot nytt bygg på Aker på grunn pasienthelse

I et brev til Oslo kommune går Fagforbundet Sykehus og Helse imot et nytt bygg for psykisk helse og rusbehandling på Aker sykehus. De ønsker at bygget plasseres på Gaustad eller Ullevål.

09.06.2021 av Martin Halsos
Sist oppdatert: 10.06.2021

- Bygget er planlagt tett opp til motorveien Ring 3 og Sinsenkrysset. Beliggenheten er svært lite gunstig med tanke på støy og luftforhold. Videre er det planlagte behandlingsarealet for lite og tilgang til gode utendørsarealer er for dårlig. Denne kombinasjonen er svært uheldig i pasientbehandlingen. Et nytt bygg for psykisk helse og rusbehandling kan plasseres på Gaustad eller Ullevål-tomta, sier leder Bjørn Wølstad-Knudsen på vegne av styret i Fagforbundet Sykehus og Helse, Oslo avd. 028.

Motstand mot ny sykehusstruktur

Brevet er innspill til en høring i Oslo kommune som gjelder Gaustad og Aker sykehusområde. Årsaken er Helse Sør-Øst og regjeringens forslag om å legge ned Ullevål sykehus. I stedet skal driften deles mellom Rikshospitalet på Gaustad og Akers sykehus. Det innebærer rivning og nybygg på begge tomtene. Fagforbundet Sykehus og Helse, Oslo avd. 028 er imot planen sammen med FagforbundetOslo. Vi mener at endringen vil gå ut over sykehusdriften og pasientene.

Relaterte dokumenter:

;