Kommuneansattes Hovedsammenslutning Oslo (KAH) endrer navn til LO Kommune Oslo

Kommuneansattes Hovedsammenslutning Oslo (KAH), som består av Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, Skolenes Landsforbund og Creo, endrer navn til LO Kommune Oslo fra 1. juni.

10.05.2021
Sist oppdatert: 10.05.2021

Navneendringen signaliserer at det er forhandlingssammenslutningen for LO-forbundene i Oslo kommune som forhandler i tariffoppgjørene, og vil tydeliggjøre utad hvem sammenslutningen er til for. Målet er at dette oppleves som positivt for medlemmene i forbundene, og at sammenslutningen vil oppleves som enda mer synlig utad.

Følg Kommuneansattes Hovedsammenslutning Oslo (KAH)/LO Kommune Oslo på Facebook.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?