Fagforbundet Ulvik - avd 555

I dag skal vi til Hardanger i vår presentasjon av fagforeninger. Fagforbundet Ulvik er dagens fagforening i vår presentasjon av fagforeningene i Vestland.

06.07.2020
Sist oppdatert: 06.07.2020

Fagforbundet Ulvik har avdelingsnummer 555 og har stiftingsdato 1983. Fagforeningen har 130 medlemmer. De fleste medlemmene arbeider i Ulvik herad, men fagforeningen har også medlemmer i Vestland fylkeskommune og kirken.

For fagforeningene og de tillitsvalgte i gamle Fagforbundet Hordaland var Ulvik nesten å regne som vårt hjem. Det var her innerst i Ulvikfjorden som er en fjordarm til Hardangerfjorden på Brakanes vi hadde våre representantskapsmøter og de fleste kurs og konferanser.

Ulvik  har 1080 innbyggere, og jordbruk, frukt- og bærproduksjon er sammen med reiseliv hovednæringene i kommunen. Kommunen er i dag kjent som en av de større fruktbygdene i landet, og er stor på blant annet ciderproduksjon. Ulvik har også norges høyst beliggende jernbanestasjon, Finse som ligger 1222 meter over havet. Ulvik er hjemstedet til Olav H. Hauge, lyrikeren som kom fra Ulvik. Olav H. Hauge senteret ligger ved kaien i tettstedet Ulvik og der arrangeres også Ulvik poesifestival.

Leder av Fagforbundet Ulvik er Annlaug Brandstveit. Hun er også hovedtillitsvalgt i Ulvik kommune. Hun har vært hovedtillitsvalgt siden 2012 og leder av fagforeningen siden 2015.

Hun har med seg følgende i styret:

Leder / leder YHS

Annlaug Brandstveit

Hjelpepleier

Nestleder/ YST leder

Ronny Lunestad

Tømrer

Kasserer / Fane2 ansvarlig

Claudia Saathoff

Sekretær

Leder YKKO

Kari Margrethe Haugland Ulgenes

Aktivitør/assistent

Styremedlem

Målfried Hjeltnes

Kokk

Ungdomstillitsvalgt

Camilla Svennes

Renholder

Pensjonisttillitsvalgt

Arna Beisland

Pensjonist


Fagforeningen er en godt drevet fagforening, og styret består av en aktiv og engasjert gjeng. Som man ser av oversikten så er det flere av medlemmene som har flere verv.

De har god organisasjonsgrad i kommunen og arbeider systematisk med verving og ivaretagelse av medlemmene. Ellers er det her som andre kommuner det jevne arbeidet med lønns- og arbeidsvilkår, heltid og faste ansettelser som preger arbeidet.

Fagforeningen har også en egen facebookside som brukes aktivt til å informere medlemmer.

 

;