Fagforbundet Alver - avd 275

Vi fortsetter vår reise rundt i Vestland der vi presenterer våre fagforeninger i Fagforbundet Vestland. I dag skal vi til Nordhordland og Alver kommune der Fagforbundet Alver hører hjemme.

09.07.2020
Sist oppdatert: 09.07.2020

Fagforbundet Alver har avdelingsnummer 275 og er en fagforening som ble stiftet i 2019. I forbindelse med kommunereformen så ble kommunene Meland, Radøy og Lindås slått sammen til Alver kommune fra 1. januar 2020. Fagforeningene våre i disse tre kommune slo seg sammen året før for bedre å koordinere arbeidet og ivareta medlemmene i sammenslåingsfasen.

Fagforeningen har nesten 1900 medlemmer og den arbeidsgiveren hvor de fleste medlemmene arbeider er selvsagt Alver kommune. Fagforeningen har mange medlemmer i private barnehager også og organiserer blant annet medlemmer i private skoler, tannleger, apotek, idrettslag, Vestland fylkeskommune, kirken, IKT Nordhordland, dyreklinikker, Helse Bergen, NGIR og ulike hud- og velvære salonger.

Alver kommune ligger i Nordhordland og har litt over 29.000 innbyggere. Kommunen består av en rekke øyer og er en betydelig industrikommune i Vestland. Mongstad som er Norges største oljerafeneri er lokalisert i Alver (og Austrheim). Mongstad er også en forsyningsbase og kompetansesenter for oljerelatert virksomhet. Det er en rekke industribedrifter som tilhører det som kalles for leverandørindustri i Alver. Kommunen er også en stor landbrukskommune. Som nabokommune til Bergen er det også mange som dagpendler til Bergen fra Alver.

Fagforeningslederen i Alver heter Thormod Bendiksen. Han er en erfaren fagforeningsleder som har hatt tillitsverv i en årrekke og han har vært fagforeningsleder siden 2012. Med seg i styret har han:

Leder

Thormod Bendiksen

Driftskoordinator

Nestleder

Pål Inge Fosse Hopland

Tømrer

Kasserer

Jeanett Jul-Rasmussen

Konsulent

Opplæringsansvarlig

Svein Tomas Villanger

Sykepleier

Fane2 ansvarlig

Kari-Bente Skaar

Konsulent

Sekretær

Liv Sagosen

Konsulent

YKKO leder

Cecilie Kårbø

Barne- og ungdomsarbeider

YKA leder

Liv Eriksen Eide

Sekretær

YST leder

Nadine Thiele

Renholdsoperatør

YHS leder

Christine Sæthre

Hjelpepleier

Pensjonist/uføre tillitsvalgt

Wenche Frantzen

Uførepensjonist

Ungdomstillitsvalgt

Morten Rognaldsen

Helsefagarbeider

Styremedlem

Liv Berit Haukås

Hjelpepleier

Styremedlem

Asgeir Nøttveit

Driftsoperatør

Styremedlem

Mona Eide

Konsulent

 

Styret i Fagforbundet Alver er et styre som består av tillitsvalgte med lang fartstid og noen med kortere fartstid. Sammenslåingen gjør at flere i styret har erfaring som fagforeningsledere.

Det som fagforeningen har jobbet mye med etter sammenslåingen er å få tre ulike fagforeningskulturer til en fagforening. I tillegg består mye av arbeidet til styret og ikke minst de hovedtillitsvalgte i kommunen å ivareta medlemmer i forbindelse med at tre kommuner nå er blitt en kommune. Hele faste stillinger er også i Alver en lang og seig kamp som det arbeides mye med.  Ellers har fagforeningen mange medlemmer utenfor kommunen, så det å få på plass tillitsvalgte og serve disse er en viktig jobb som fagforeningen jobber med.

En ting som alle i fagforeningen er enige om er at de berømte raspeballkveldene skal videreføres. Alle tre fagforeningene hadde hver høst medlemsmøte hvor det ble servert raspeballer. Dette var populært, faktisk så populært at det til tider var ventelister for å få være med. Dette vil også Fagforbundet Alver fortsette med.

;