Fagforbundet Fana - avd 669

I vår rundtur i Vestland skal vi i dag holde oss i Bergen og besøke Fagforbundet Fana.

22.09.2020
Sist oppdatert: 22.09.2020

Fagforbundet Fana har avdelingsnummer 669 og er stiftet 1.7.2000. Fagforeningen ble stiftet som bydelsforening for Fana bydel i forbindelse med bydelsreformen som Bergen kommune gjennomførte i 2000. Reformen varte bare noen år, og midt på 2000 tallet ble fagforeningen slått sammen med Fagforbundet Ytrebygda som også var en bydelsforening. Fagforeningen er blant de større fagforeningene i Vestland med over 1.800 medlemmer og organiserer i medlemmer de delene av Bergen kommune som stort sett tilhørte gamle Fana kommune. De har medlemmer innenfor omtrent alt Fagforbundet har av yrker og tariffområder.

Fana bydel i Bergen kommune var en egen kommune frem til den store kommunesammenslåingen i 1972. Det er den største bydelen i Bergen i folketall med over 40.000 innbyggere. De store næringsområdene på Kokstad og Sandsli ligger i Fana. Flesland flyplass er en kjent plass i Fana, og Nesttun regnes som sentrum i bydelen.

Fagforeningsleder i Fagforbundet Fana er Solveig Irene Skjerve. Hun er nyvalgt leder i fra januar i år, men har sittet som nestleder i fagforeningen siden 2017. Med seg i styret har hun følgende:

Leder

Solveig Irene Skerve

Helsefagarbeider

Nestleder/Opplærinsansvarlig

Charlotte Lygre

Hjelpepleier

Kasserer /Fane2 ansvarlig

Ruth Anita Henriksbø

Assistent barnehage

YKA leder

Anette Dürr Thomassen

Konsulent

YHS leder

Svein Kåre Takle

Hjelpepleier

YKKO leder

Siv Hjertholm

Barne- og ungdomsarbeider

Ungdomstillitsvalgt

Maria Haukås

Barne- og ungdomsarbeider

Pensjonisttillitsvalg

Atle Lerøy

Pensjonist

Styremedlem

Adama Jobarteh

Helsefagarbeider

 

Fagforeningen har som tidligere nevnt mange ulike tariffavtaler som de må forholde seg til. De har ett nettverk med over 60 engasjerte tillitsvalgte i de ulike virksomhetene. De har som fast rutine at alle tillitsvalgte skal sendes på skolering raskest mulig. De arrangerer en årlig tillitsvalgtsamling for alle sine tillitsvalgte hvor de får faglig påfyll.

Fagforeningen arbeider nå med hvordan de kan inkludere verneombudene i nettverket  av tillitsvalgte, og hvordan de som fagforening kan støtte opp under verneombudene.

Fagforeningen har i en årrekke vært synlige ute på arbeidsplassene. Og til hver påske og jul reiser de rundt til arbeidsplassene og besøker medlemmer og tillitsvalgte med en liten oppmerksomhet. De er også aktive i forbundsukene.  De har en egen vakttelefon på fagforeningskontoret slik at medlemmene kan få tak i fagforeningen.

Som en del av medlemspleien så sender fagforeningen en oppmerksomhet til medlemmene som har runde dager fra fylte 50 år.

Saker og temaer som er viktig for medlemmene er like viktig for oss, derfor blir alle spørsmål og henvendelser fra medlemmene behandlet raskt av oss. Store ting tas opp som sak på styremøter, mindre ting drøftes og behandles fortløpende av erfarne styremedlemmer med solid og relevant kompetanse.

;