Fagforbundet Etne - avd 438

I vår rundreise der vi presenterer fagforeningene våre i Vestland fylke, er vi i dag kommet til Sunnhordland og Fagforbundet Etne.

24.11.2020
Sist oppdatert: 24.11.2020

Fagforbundet Etne har avdelingsnummer 438, og ble i sin nåværende form stiftet i 1990 og har 30 års jubileum i år.  Fagforeningen har litt i overkant av 300 medlemmer. Hovedtyngden av medlemmene arbeider i Etne kommune, men foreningen har også medlemmer i Haugaland brann og redning, Småfolk barnehage og diverse private og ideelle tjenesteleverandører.

Etne kommune ligger helt sør i Vestland fylke og har 4000 innbyggere. Kommunen strekker seg fra Skånevikfjorden og Etnefjorden og innover langs Åkrafjorden. Den har kyst, fjord og høye fjell og isbreen Folgefonna sin sørlige part ligger i Etne. Kommunen har to tettsteder, Etnesjøen og Skånevik, der kommunesenteret er Etnesjøen. Kommunen har et variert næringsliv med mange mindre og mellomstore bedrifter. Etne er også en stor landbrukskommune.

Leder av Fagforbundet Etne heter Elisabeth Langeland Sævareid og hun har vært fagforeningsleder siden 2010. Med seg i styret har hun følgende personer:

Leder

Elisabeth L. Sævareid

Hjelpepleier

Nestleder

Annbjørg Flåte

Hjelpepleier

Kasserer

Beate Tandrevold

Rådgiver

Opplæringsansvarlig

Cathrine Sørheim

Helsefagarbeider

Sekretær/ YKKO leder

Audhild R. Gravelsæter

Barne- og ungdomsarbeider

YKA leder

Hilde Hellenes

Arkivleder

YST leder

Anne Marie Aakre

Renholder

YHS leder

Daniela Steine

Helsefagarbeider

Pensjonisttillitsvalgt

Kjersti Simmenes

Pensjonist

Styremedlem

Bente Enge

Assistent

Styremedlem

Martha Gro K. Håland

Assistent

 

Hovedtillitsvalgt i Etne kommune er nestleder Annbjørg Flåte. Hun er en av de mest erfarne tillitsvalgte i Vestland, og har hatt vervet siden 2000.

Fagforeningen arbeider jevnt og trutt med å følge opp medlemmene og dette med å verve medlemmer er et viktig punkt som de arbeider med.  Det å få medlemmer oppi faste hele stillinger er et kontinuerlig arbeid. Fagforeningen er ute til sommer, jul og påske på arbeidsplassene med en liten hilsen til medlemmene. De markerer også merkedager og yrkesdager.;