Situasjonen knyttet til koronaviruset

Fagforbundet Rogaland vil forholde seg til følgende råd som Fagforbundet nasjonalt gir alle ledd i organisasjonen om hvordan vi skal forholde oss til planlagte arrangementer.

12.03.2020
Sist oppdatert: 14.04.2021

Fagforbundet Rogaland vil forholde seg til følgende råd som Fagforbundet nasjonalt gir alle ledd i organisasjonen om hvordan vi skal forholde oss til planlagte arrangementer:    

• Inntil videre avlyses alle større møter og arrangementer så langt som mulig.

• Det bør ikke avholdes møter i Fagforbundets regi som samler helsepersonell som jobber direkte med pasienter. • Møter som kan avholdes som videomøter og lignende, organiseres på denne måten.  

• I enhver sammenheng bes det om at de som har forkjølelseslignende symptomer holder seg hjemme.

Situasjonen knyttet til koronaviruset må påregnes å kunne endre seg raskt. Vi vil følge denne situasjonen nøye og formidle oppdaterte råd ettersom situasjonen utvikler seg.

Vi oppfordrer lokalforeningene til å forholde seg på samme måte i forhold til styresamlinger, kurs og liknende.