Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst

01.12.2019
Sist oppdatert: 18.02.2020

Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst

Yrkesseksjonen på regionsnivå har som oppgave å gjennomføre de oppgaver som vedtekter, prinsipp– og handlingsprogram og overordnede organer har bestemt. Vi skal arbeide med saker som berører medlemmenes yrkesfunksjon. Vi har et «Sørge for ansvar» for at forskjellige former for yrkesfaglig tilbud når alle medlemmer i yrkesseksjonen.

Yrkesseksjonen har et ansvar for å sikre en sterk kobling mellom det yrkesfaglige og det forhandlingsmessige. Vi skal også arbeide med yrkespolitiske spørsmål. Vi oppretter yrkesfaglig/ yrkespolitiske nettverksgrupper innenfor yrkesområder i samarbeid med fagforeningene.når det er hensiktsmessig. På den måten kan vi være med å forme Fagforbundet Oslos yrkespolitikk innenfor våre områder.

Styret

Leder: Randi Færevik (barnehagelærer) - Fagforbundet Barn og Oppvekst, Oslo

Nestleder: Jessica Rundin (barnehagelærer - Fagforbundet Barn og Oppvekst, Oslo

Styremedlem: Vanessa Riviere (Barne- og Ungdomsarbeider) - Fagforbundet Barn og Oppvekst, Oslo)

Styremedlem: May Liv Sagen (Lærer i Helse- og Oppvekstfag, Barne og Ungdomsarbeider) - Fagforbundet Barn og Oppvekst, Oslo

Grethe Tangen (Utekontakt) - Fagforbundet Barn og Oppvekst, Oslo

Vara: Tone Karoline Kne (Barne og Ungdomsarbeider) - Fagforbundet Barn og Oppvekst, Oslo

Vara: Osama Saad El Din Achmed Khalil (Barnehagelærer) Fagforbundet Barn og Oppvekst, Oslo

 

 

 

;