Minoritetssatsing i Fagforbundet Oslo

Skal vi styrke satsingen på å verve medlemmer og tillitsvalgte med minoritetsbakgrunn må vi skolere oss selv. Det var hensikten med yrkesseksjonssamlingen som nylig fant sted.

11.12.2019
Sist oppdatert: 11.12.2019

24 tillitsvalgte var på yrkesseksjonssamling hos Fagforbundet Oslo for å lære om likestilling, forebygge diskriminering og håndtere en mangfoldig arbeidsstokk. Fagforbundet har i samarbeid med Norsk Folkehjelp og Likestillings – og diskrimineringsombudet (LDO) utviklet dette kurset. Deltakerne fikk en liten smakebit av kursinnholdet, som er ment å være en tillitsvalgtsopplæring, sånn at tillitsvalgte kan holde dette kurset selv.

Deltakerne var godt fornøyd med dagen og understreket viktigheten av satsingen. 

– Folk var veldig engasjerte og ønsker å spre dette ut i fagforeningene. De mener at dette er en veldig viktig satsing og at vi ikke kan få diskutert nok om dette temaet, sier leder av yrkesseksjon for kirke, kultur og oppvekst, Randi Færevik.

Skal verve flere medlemmer og tillitsvalgte med minoritetsbakgrunn

Fagforbundet har vedtatt at vi skal styrke satsingen på å verve medlemmer og tillitsvalgte med minoritetsbakgrunn. Om vi skal lykkes med dette må vi skolere oss selv på hvordan det er å bli utsatt undertrykkelsesmekanismer og styrke tillitsvalgte bevissthet på likestillings – og diskrimineringsvernet.

Deltakerne fikk innblikk i lov og avtaleverk og var aktivt med i diskusjoner. Camilla Lillevold-Øverås, seniorrådgiver fra Norsk folkehjelp som var foreleser, gikk igjennom reelle caser fra arbeidslivet. Hun fortalte oss hva som er definisjonen på diskriminering, de ulike diskrimineringsgrunnlagene (vernede grunnlagene), hva er forskjellen på direkte og indirekte forskjellsbehandling/diskriminering, hvordan identifisere og håndtere diskriminering.

I Fagforbundets strategiplan står det at det er viktig å skolere egne tillitsvalgte. Ikke minst for å demme opp for høyreekstreme krefter og sikre likestilling blant alle medlemmer. Derfor er dette kurset ekstra viktig. 

;