Sammen blir vi sterkere

Postkom har blitt en del av Fagforbundet og Fagforbundet Oslo får tre nye fagforeninger. – Vi skal ta vare på styrkene fra Postkom og sette oss grundig inn i et nytt samfunnsviktig området, sier Anna Elisabeth Uran.

21.01.2020
Sist oppdatert: 21.01.2020

At Postkom har blitt en del av Fagforbundet innebærer at Fagforbundet Oslo har passert 45 000 medlemmer. Det innebærer også at regionen vil ha tre nye fagforeninger.

  • Fagforbundet Post Oslo og omegn.
  • Fagforbundet finans og teknologi.
  • Fagforbundet post og ledere (navnet er ikke endelig fastsatt).

Styrket tariffmakt

2020 skal brukes til å tilpasse oss til hverandre. Postkom vil få plass i regionstyret, yrkesseksjonen for samferdsel og teknisk, pensjonistutvalget og ungdomsutvalget. 2. nestleder i Fagforbundet Oslo er godt fornøyd med prosessen så langt og ser mulighet for styrket tariffmakt i fremtiden.

– Vi tar steg for steg og prosessen har gått bra foreløpig. Vi skal samarbeide for å finne en god måte å ta vare på styrkene fra Postkom, og samtidig får Fagforbundet et nytt og samfunnsviktig området å sette seg inn i, sier Anna Elisabeth Uran.

– De fleste av medlemmene i Postkom tilhører tariffområdet i Spekter. Vår tariffmakt i Spekter blir styrket som en følge av sammenslåingen, og det gjør godt nå foran tarifforhandlingene sier Uran videre.

{insert_ep_object templateName="image_center" profileId="" imageId="73830" description1="Mette Nord ønsker Postkom velkommen." description2="Fagforbundet" href="" type="imageTemplate"}
;