Eldrepolitikk – er mer enn omsorg

Eldrepolitikk betyr mer enn bare omsorgspolitikk. Pensjonistvalget i Fagforbundet Oslo forklarer hvorfor.

30.01.2020
Sist oppdatert: 14.04.2021

Våre fremste folkevalgte omtaler ofte pensjonistene både som erfarne og kunnskapsrike - en ressurs for samfunnet. I den politiske debatten møter vi av og til begrepet «eldrepolitikk». Hva som ligger i dette begrepet er uklart, men når vi leser de politiske programmene og hører partiledere, statsråder og andre sentrale politikere – må vi kunne trekke konklusjonen at de mener at eldrepolitikk er avgrenset til omsorgspolitikk.

Det er nå nært opp mot 1 million alderspensjonister i Norge. Omtrent 12% av disse har behov for kommunale omsorgstilbud. Godt over 800 000 pensjonister trenger ikke offentlige omsorgstjenester, men lever aktive og friske liv.

Vi mener at stortingsmeldinger, prosjekter og tiltak som berører alderspensjonistenes situasjon i for stor grad er rettet inn mot kosthold, helse, tiltak mot ensomhet og ordninger som kan bidra til at man kan bli boende i egen bolig så lenge som mulig. Alt dette er viktig, men representerer kun ulike former for gode og nødvendige hjelpetiltak.

En god samfunnsutvikling på en rekke områder har blant annet ført til at flesteparten av dagens pensjonister er svært friske og oppegående og har lang tid igjen av livet. Den rådende politikk er derimot innrettet mot den siste fasen av livet, der mange trenger hjelp.

Paradokset er at mange friske og ressurssterke alderspensjonister opplever å stå utenfor og uten innflytelse i samfunnslivet. Dette er en situasjon både myndighetene og politiske partier må gjøre noe med. 

I den anledning vises det til at i frivillighetssektoren skapes det verdier til 26 milliarder og pensjonistene bidrar til 40% av disse.

Det er behov for å formulere planer og tiltak som kan bidra til at pensjonistenes erfaring og kunnskap kan komme til anvendelse, og legge til rette for at alderspensjonister får økt deltakelse og innflytelse i det daglige liv og i samfunnsutviklingen.

Landskonferansen til pensjonister og uføre i Fagforbundet mener derfor at:

  • Det må utvikles en politikk som retter seg inn mot deltakelse og innflytelse for landets pensjonister – både i produksjonslivet og i de besluttende organer.
  • Det må formuleres modeller som åpner for at pensjonistenes erfaring og kompetanse kan komme til nytte i arbeidslivet, uten at dette går på bekostning av de yrkesaktive.

 Vedtatt under landskonferansen for pensjonister og uføre. 

;