Hjelp – jeg er blitt tillitvalgt!

Har du vært på årsmøtet i fagforeninga di og fått et tillitsverv for første gang? Da er du ikke den eneste i det store forbundet vårt. Det er flere hundre kvinner og menn som nå sitter og lurer på hva de egentlig har tatt på seg, og hva som forventes av dem det kommende året.

13.02.2020
Sist oppdatert: 14.04.2021

Som tillitsvalgt er du i godt selskap - Fagforbundet har rundt 18 000 av dem, på ulike nivåer.

Typiske arbeidsoppgaver for en tillitsvalgt er:

  • å bistå medlemmene på arbeidsplassen
  • sørge for god informasjon til rett tid, for eksempel ved tariffoppgjør
  • verving
  • kalle inn til medlemsmøter/plassmøter/gruppemøter

Men fortvil ikke, det er hjelp å få. Det finnes alltid andre erfarne tillitsvalgte som kan hjelpe deg og du får tilbud om opplæring.

Fagforeninga, din beste venn

Nestleder Laila Evensen i Fagforbundet Drammen (Nedre Eiker, Svelvik og Drammen) forteller at de har rundt 300 tillitsvalgte. Og sånn gjennomsnittlig vil det være mellom 15 og 20 nye tillitsvalgte hvert år.

– Vi er heldige. Uten en stor, stabil og dyktig gjeng med tillitsvalgte så hadde vi ikke klart oss. Vi jobber også nå med å få på plass tillitsvalgte på nye, omorganiserte arbeidsplasser i kommunen, sier Evensen.

Laila Evensen har ansvaret for å få de nye navnene inn i medlemsregisteret Fane2. Når det er gjort, får den tillitsvalgte tilsendt en digital startpakke. Det er miniopplæring i tillitsvalgtarbeid. I tillegg får de en ryggsekk og en egen tillitsvalgt-jakke.    

Fase 1

Fase 1-kurset er neste skritt. Det er et 21 timers kurs og skal gå over tre dager. Denne skoleringen er den første fasen i Fagforbundets grunnopplæring for tillitsvalgte. I Drammen holder de normalt to Fase1-kurs i året.

Laila Evensen forteller at de prøver å ta godt vare på de nyvalgte tillitsvalgte. Både hovedtillitsvalgte, seksjonstillitsvalgte og fagforeningsledelsen er tilgjengelige for å svare på spørsmål og støtte de som er nye i «gamet».

Fase2

Neste nivå i opplæringen er det vi kaller, Fase2. Det kurset har forbundsregionen ansvar for. I løpet av 80 timer fordelt på ti dager får du en innføring i organisasjonen, din rolle og funksjon, arbeiderbevegelsens historie og ideologi, arbeidsmiljøloven, hovedavtalen, tariffavtaler, forhandlinger, forhandlingsteknikk og forhandling skikk, ferieloven med mer.

Fase3

Fagforbundets skolering Fase 3 annonseres kun ut til forbundsregionene, som må foreta en utvelgelse av aktuelle kandidater etter vedtatte opptakskriterier. Dette kurset er bare aktuelt etter at du har vært tillitsvalgt i minst tre år etter gjennomført fase2-kurs. Fagforbundet har en del temakurs på ulike temaer som settes opp enten i egen fagforening eller i samarbeid med forbundsregionen.

Førstehjelp for nyvalgte

Gå inn på fagforbundet.no sine sider for tillitsvalgte. Da åpenbarer det seg mye morsomt og interessant for tillitsvalgte på alle nivåer. Der finner du blant annet en startpakke for tillitsvalgte, nyheter, dommer i arbeidslivet og faglige kokebøker. Det siste er enkle forklaringer på hvordan du går fram dersom du for eksempel skal kreve fast ansettelse for en medarbeider, eller hva du skal gjøre dersom arbeidsplassen skal nedbemannes og mange andre temaer. Gå inn og kikk.

Flere typer tillitsvalgte

Fagforbundet har i dag cirka 18 000 tillitsvalgte. Vi har forskjellige typer tillitsvalgt, og definerer de tillitsvalgte sånn:

En tillitsvalgt er bindeleddet mellom de ansatte og arbeidsgiver. I Fagforbundet skiller vi mellom tillitsvalgte som er valgt etter en av hovedavtalene eller etter Fagforbundets vedtekter. Er du valgt etter en av hovedavtalene, representerer du arbeidskollegene dine på arbeidsplassen. Du kan også være valgt etter vedtektene, det vil si at du er blitt valgt inn i et organ i Fagforbundet, som for eksempel styret i fagforeninga di. Verneombudene regnes også som tillitsvalgte.

Frikjøp av tillitsvalgte

Der det er medlemsgrunnlag, kan tillitsvalgte bli frikjøpt fra jobben sin, helt eller delvis. Det vil si at den tillitsvalgte får betalt for å gjøre tillitsvalgt-jobben. Tillitsvalgt-lønna kan enten dekkes av arbeidsgiver, eller av Fagforbunde

;