Til hovedinnhold

-Vel fortjent at barneverntjenesten blir trukket frem

Familieveileder og plasstillitsvalgt Bente Jørgensen i barnevernstjenesten i Sagene er glad for å kunne gå på jobb nesten som normalt. For å opprettholde en trygg relasjon med familiene hun veileder, er møter ansikt til ansikt nemlig vesentlig.

28.04.2020
Sist oppdatert: 28.04.2020

Jørgensen jobber mest med ungdom og foreldre til ungdom, og prater gjerne med ungdommene om temaer de har behov for å prate om. -Vi snakker om alt fra skolesituasjon, venner, fritid, foreldrene og hvordan det er hjemme, rus, kriminalitet, sex og identitet og alt i mellom. Det viktigste er at de møter en de kan stole på og tar dem på alvor, forteller hun.

 

I tillegg til ungdommene møter hun foreldre. -Med foreldrene snakker jeg ofte om hva man kan forvente av en ungdom, hvilke ting som skjer i hjernen og med kroppen når man kommer i puberteten, hva slags grenser og regler som er ok å ha, hvordan man kan holde på de grensene man setter, hvordan fokusere på det positive ungdommen gjør selv om hen ikke får til alt hele tiden. Det er også viktig å snakke om følelser foreldrene selv får når de ikke skjønner hva ungdommen driver med, og ikke føler at de mestrer det å være mamma eller pappa helt optimalt. I tillegg er jeg sinnemestringsterapeut, så jeg driver en del med det og, både individuelt og i grupper, sier Jørgensen.

 

Samfunnskritisk personell

Familieveilederen legger ikke skjul på at arbeidshverdagen den første tida etter at omfattende korona-tiltak ble igangsatt var utfordrende. –Jeg er takknemlig for at min yrkesgruppe tidlig ble definert som samfunnskritisk personell, slik at jeg kunne gå på jobb tilnærmet normalt igjen. Vi hadde hjemmekontor annenhver uke i begynnelsen og jeg oppdaget fort at jeg ikke fikk gjort jobben min som før. Jeg savnet å møte både kollegaer og familier ansikt til ansikt, forteller Jørgensen. Hennes team jobber nå som normalt, mens resten av kontoret veksler mellom hjemmekontor og ordinær jobbsituasjon. –Vi tar de smittevernhensynene vi skal, men jeg gleder meg til en hverdag hvor ikke all skvetter rundt i gangene når én nyser av bjørkpollen, sier hun.

 

Hvordan er arbeidshverdagen din og hverdagen til familiene du er i kontakt med under korona-pandemien? –Det er selvfølgelig utfordrende og annerledes, fordi jeg er så avhengig av å møte familiene ansikt til ansikt for å opprettholde en trygg relasjon. Det er mye som skjer når man møter mennesker, kontra hvordan det blir over telefon eller på video, men jeg prøver å gjøre det beste ut av det også. Noen får jeg ikke kontakt med på samme måten, så jeg bekymrer meg litt mer over hvordan det går der hjemme enn jeg gjør under normale forhold, sier familieveilederen.  

 

Mange, men ikke alle, omgår hverandre på en bedre måte

Hun forteller at familiene hun har kontakt med reagerer veldig forskjellig på situasjonen, og at hun også ser lyspunkter. –Noen møter jeg som vanlig, mens andre må jeg veilede over telefon eller video. Det som er litt fint er at noen har fortalt at der de før kranglet mye hjemme og ikke snakket sammen ellers, så har faktisk denne perioden lært dem å omgås hverandre på en ny og bedre måte. Foreldre får bedre innsyn i hvordan skolehverdagen faktisk fungerer og de er mer sammen med ungene sine enn før. På den måten blir de bedre kjent og forstår hverandre bedre noen ganger. Dette gjelder jo slett ikke alle, men jeg syns det er viktig å ta med seg noen av de positive historiene vi får og dele dem, understreker Jørgensen.

 

Hun tror likevel mange barn har det enda vanskeligere nå enn før pandemien førte til nedstenging. - Det er ekstra viktig at disse får tett oppfølging. Hos oss har vi vært veldig bevisste på å bruke mer tid på de familiene vi vet sliter mest, og følger dem opp enda tettere enn vi gjør ellers. I tillegg vet jeg at flere har hatt et godt samarbeid med skolene som også har trådd til litt ekstra med oppfølging og kontakt, forteller hun.

 

Velfortjent kred

-Jeg mener det er veldig mange yrker som er viktige og jeg synes det er fint at mange som kanskje ikke ellers legges merke til får velfortjent kred og oppmerksomhet nå. Vår jobb i barneverntjenesten er viktig fordi vi hjelper de familiene som trenger det mest og vi prøver å avdekke og gripe inn der hvor barn ikke har det bra hjemme. Jeg synes det er fint og vel fortjent at barneverntjenesten for en gangs skyld blir trukket frem som et viktig bidrag i samfunnet, ettersom vi får mye negativ omtale ellers, sier Jørgensen.

 

Det lønner seg å være medlem i Fagforbundet

Familieveilederen forteller at hun først ble verva av en ivrig kollega for noen år siden, og at hun synes det er viktig å være med i en stor organisasjon med mange medlemmer i ryggen. –Jeg liker veldig godt at det er fokus å kurs og andre tilbud for oss som er medlem i Fagforbundet Barn og Oppvekst. I tillegg er det jo fine medlemsfordeler. Jeg opplevde faktisk et lønnshopp i forfjor, bare fordi jeg var medlem i Fagforbundet og det var blitt fremforhandlet for min gruppe. Det var ikke populært i det hele tatt hos de som var organisert andre steder, men jeg ble glad, avslutter hun.  

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?