Til hovedinnhold

Kampen mot forskjellssamfunnet

UTTALELSE FRA REPRESENTANTSKAPET: Et organisert og seriøst arbeidsliv er den viktigste forutsetningen for et mer rettferdig og solidarisk samfunn. Derfor trenger vi et arbeidsliv som legger til rette for organisering gjennom faste og hele stillinger, en økning i fagforeningsfradraget og et konstruktivt trepartssamarbeid. Vi trenger en ny regjering som er på lag med arbeidsfolk.

27.08.2020
Sist oppdatert: 14.04.2021

Fagforbundet Oslo er en kamporganisasjon som arbeider for likhet. Vårt hovedmål er å forbedre medlemmenes lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår gjennom kollektive tariffavtaler, sentrale forhandlinger og en solidarisk lønnspolitikk. Vi mener at kampen mot forskjellssamfunnet starter med en lønnspolitikk som reduserer forskjellene, hele og faste stillinger, kompetanseheving for alle og et organisert arbeidsliv.

Fagforbundet Oslo arbeider aktivt for en lønnspolitikk som reduserer forskjellene. Lønnspolitikken skal bygge på prinsippet om likelønn og at lavtlønnede prioriteres. Det vil redusere forskjellene. Grunnen er enkel. De ti prosentene som tjener mest i Norge, har fått 107 000 kroner i økt reallønn de siste ti årene. De 10 prosentene som tjener minst, har kun fått 1 000 kroner. En slik utvikling må snus hvis vi skal redusere sosial ulikhet.

Hele og faste stillinger er en del av løsningen for å redusere forskjeller. I helse- og omsorgssektoren i Oslo jobber mange ansatte deltid og det er flest kvinner. Fagforbundet Oslo mener hele stillinger må være hovedregelen. Vi må lovfeste retten til hel stilling, øke grunnbemanningen og bruke trepartssamarbeid aktivt i dette arbeidet. Det vil føre til at de ansatte får en lønn å leve av, bedre pensjon og muligheter til å få boliglån. Etter at de rødgrønne vant valget i 2015 har gjennomsnittsstillingen i helse- og omsorgssektoren økt med 2,2 prosent. Det er en start, men Fagforbundet Oslo forventer en større innsats for heltid de neste årene.

For å redusere sosiale forskjeller er det viktig at alle ansatte har like muligheter til kompetanseheving hele livet. Utdanning kan åpne muligheter for økt deltakelse i arbeidslivet, sikre kvalifisert arbeidskraft og på sikt utjevne forskjeller. Dette er særlig viktig i en verden som er i digital endring. Alle må få tilstrekkelig med videreutdanning til å mestre sine arbeidsoppgaver.

Fagbevegelsen har alltid vært en motvekt mot ulikhet og urettferdighet. Et organisert og seriøst arbeidsliv den viktigste forutsetningen for et mer rettferdig og solidarisk samfunn. Derfor trenger vi et arbeidsliv som legger til rette for organisering gjennom faste og hele stillinger, en økning i fagforeningsfradraget og et konstruktivt trepartssamarbeid. Vi trenger en ny regjering som er på lag med arbeidsfolk.

Enstemmig vedtatt under representantskapet i Fagforbundet Oslo 27. august. 2020. 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?