Til hovedinnhold

Fagforbundet Oslo støtter kampen for et fritt Palestina!

Stolte Palestina-ambassadører.

Stolte Palestina-ambassadører. (Foto: Steinar Ottesen/Fagforbundet Oslo)

Kampen for et fritt Palestina fortsetter. En måte å støtte Palestina er å se om din bank tjener penger på okkupasjonen av Palestina. https://www.fagforbundet.no/bank/ Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å gå inn på siden, søke opp sin bank, og sende inn e-post dersom det viser seg at banken tjener på okkupasjonen av Palestina.

27.08.2020
Sist oppdatert: 27.08.2020

For Fagforbundet Oslo er kampen for et fritt Palestina aktualisert etter at Trump og Netanyahu la frem sin «fredsplan» for Midtøsten i slutten av januar. USA og Israels såkalte fredsplan baserer seg på at Israel får beholde folkerettsstridige bosetninger og at Jerusalem blir Israels hovedstad. Den innebærer også at Palestinske flyktninger ikke får returnere til sine, i strid med menneskerettighetene. En fredsplan for Midtøsten kan ikke baserer seg på en løsning hvor partene ikke har ført reelle forhandlinger, og hvor grunnlaget bryter med folkeretten og menneskerettighetene.

«Fredsplanen» til USA og Israel er ikke reell og viser hvor viktig det er at sivilsamfunnet og organisasjoner som Fagforbundet fortsatt viser sin støtte og jobber for et fritt Palestina.

Fagforbundets medlemmer kan støtte Palestinernes kamp på flere måter, og Fagforbundet Oslo
ønsker å peke på to av disse. Det ene er å reise til Palestina og besøke de som bor der. På den måten kan en se hvordan palestinerne lever, og selv oppleve okkupasjonen på kroppen. Det er viktig at våre palestinske kamerater får høre og se at de har støttespillere som jobber for deres sak og som kan fortelle deres historier gjennom innlegg, bilder og foredrag her hjemme (dette gjelder i en normalsituasjon).

Den andre måten er å gå inn på: https://www.fagforbundet.no/bank/ for å se om din bank tjener på
okkupasjonen av Palestina. Gjennom denne bankkampanjen ønsker Fagforbundet og Norske
folkehjelp å redusere norsk støtte til okkupasjonen av de palestinske områdene ved å vise hvordan
sparing i fond gjør at en indirekte investerer i selskaper som driver på okkupert område. Vi
oppfordrer alle våre medlemmer til å gå inn på siden, søke opp sin bank, og sende inn e-post dersom det viser seg at banken tjener på okkupasjonen av Palestina. Hittil har det blitt sendt over 4 000 e-poster til ulike banker.

Fagforbundet jobber for at norske kommuner ikke skal kjøpe produkter som er produsert i strid med folkeretten på okkupert området. Derfor støtter Fagforbundet Oslo byrådets arbeid med å utrede handlingsrommet i innkjøpsstrategien slik at Oslo kommune ikke handler i strid med folkeretten. Det er viktig at dette ikke kun blir et symbolsk punkt i byrådsplattformen, men et punkt som fører til at Oslo benytter seg av den innkjøpsmakten de har og kan vise vei for andre kommuner i Norge.

Trump og Natanyahus’ «fredsplan» har gjort vår støtte til Palestinerne enda mer aktuell og enda viktigere. Vi vil vise solidaritet med våre kamerater i de okkuperte.

Vedtatt under representantskapet i Fagforbundet Oslo 27. august 2020. 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?