Til hovedinnhold

Stopp undergravinga av tariffavtaler og arbeidslivet!

UTTALELSE FRA REPRESENTANTSKAPET: Fagforbundet Oslo konstaterer at stadig flere arbeidsgivere undergraver tariffavtalene og det regulerte arbeidslivet. Særlig gjelder dette arbeidsgivere innen konkurranseutsatt sektor. Stopp undergravinga av tariffavtaler og arbeidslivet sier et enstemmig representantskap.

27.08.2020
Sist oppdatert: 28.08.2020

Tariffavtaler skal være våre medlemmers sikkerhetsnett mot sosial dumping og underbetaling. Regulerte lønns- og arbeidsvilkår er bærebjelken i et godt og forutsigbart arbeidsliv og en forutsetning for et godt samarbeid mellom fagforeninger, arbeidsgivere og myndighetene.

Fagforbundet Oslo har medlemmer innenfor 118 forskjellige tariffavtaler. Antall arbeidsgivere øker, og med det antall tariffavtaler. En klar forutsetning for å inngå tariffavtale er at arbeidsgiverne og deres hovedorganisasjoner følger spillereglene for lønnsdannelsen i de ulike tariffområdene. Fagforbundet Oslo konstaterer at stadig flere arbeidsgivere undergraver tariffavtalene og det regulerte arbeidslivet. Særlig gjelder dette arbeidsgivere innen konkurranseutsatt sektor. Med spekulativ organisering av virksomhetene manipuleres regnskapene slik at det tilsynelatende tjenes lite penger. Det medfører at potten våre tillitsvalgte skal forhandle lokal lønn fra blir kunstig lav, og at det gis smuler til ansatte som allerede tjener langt under industriarbeiderlønn.

NHO tar heller ikke grep for å stoppe undergravinga av tariffavtalene. Dette er fullstendig uakseptabelt! Ved å tillate medlemsbedriftene å ikke følge frontfagsramma setter NHO hele tariffsystemet i fare. Dersom NHO ikke er sitt ansvar bevisst må LO, om nødvendig, gå til konflikt for å fjerne muligheten til lønnsdumping gjennom tariffsystemet.

Aleris/Stendi-saken var nok et skremmende eksempel på velferdsprofittørenes stadige angrep på ansattes rettigheter, og utnyttelse og misbruk av offentlige midler. Ved å tvinge arbeidstakere inn i såkalte konsulentavtaler unndrar de seg arbeidsgiveransvaret. De ansatte får ingen beskyttelse, verken gjennom arbeidsmiljøloven eller å ha mulighet til å inngå tariffavtale. Velferdsprofitørene har ingen naturlig plass i det norske arbeidslivet.

En tariffavtale skal sikre arbeidsfolk en trygg økonomi, også etter endt yrkesliv. Tjenstepensjonsordningene må derfor inn som en naturlig del av enhver tariffavtale. Tariffavtaler skal sikre arbeidstakerne en rettferdig lønnsutvikling. Når NHO og LO blir enige om rammene for tariffoppgjørene, kan ikke NHO samtidig gå god for lønnsoppgjør lokalt som ligger langt under det alle andre får. Fagforbundet Oslo krever at NHO og de store arbeidsgiverorganisasjonene verner om det regulerte arbeidslivet. Da må premissene for lønnsdannelsen respekteres og retten til anstendig tjenestepensjon reguleres. Det må slås hardt ned på arbeidsgivere som undergraver tariffavtaler.

Fagforbundet Oslo mener at vi, Fagforbundet og LO må iverksette alle tiltak man kan for at våre medlemmer ikke skal bli stående på barrikadene alene. Vi må sammen vise at Fagforbundet og LO er de sterkeste arbeidstagerorganisasjonene, og at vi likebehandler alle medlemmer!

Vedtatt under representantskapet i Fagforbundet Oslo 27. august 2020. 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?