Til hovedinnhold

Frykter mangel på fagarbeidere

Det er flere unge lærlinger som enten har blitt permittert eller mistet muligheten til å utføre utdanningen sin. Dette gjør at vi stiller spørsmål om framtiden, skriver Maren Oddvang i Klassekampen.

07.09.2020
Sist oppdatert: 07.09.2020

Under denne pandemien er det ekstraordinære forhold. Dette går utover hele samfunnet, men spesielt lærlinger som ikke får endt videregående skolegang. Tall fra Utdanningsdirektoratet viser at på det meste var 4.400 lærlinger permittert som følge av koronasituasjonen, noe som utgjorde ti prosent av lærlingene i Norge. Per 18. august var fortsatt 913 lærlinger permittert. Lærlinger innen restaurant- og matfag har vært hardest rammet, og dette er fortsatt utdanningsprogrammet med størst andel permitterte.

Noen har også mistet sin læreplass på grunn av koronasituasjonen. Totalt er det 20 lærlinger som har mistet læreplassen sin siden 1. mars.

Dette medfører en utsettelse av fagprøver i stor skala og gjør at vi kommer til å mangle fagarbeidere i lang tid framover. Hvem skal ta over fakkelen for å holde hjulene i gang?

Ut ifra dagens situasjon ser framtiden for fagarbeidere mørk ut. Flere bedrifter må nå ta ansvar ved å satse på lærlinger.

Slik det ser ut nå vil framtidens arbeidskraft bestå av innleide arbeidere fra andre nasjoner og ufaglært arbeidskraft. Dette er ikke forsvarlig bruk av norske ressurser og vil sette flere unge i ustand til å påvirke sin egen fremtid, og utdanne seg til arbeidsløshet.

LO i Oslos ungdomsutvalg frykter at etterslepet av fagarbeidere fører til at vi kan miste viktig kompetanse og folk som kan utdanne neste generasjons fagarbeidere.

- Maren Oddvang, leder av LO i Oslo sitt ungdomsutvalget. 

Publisert i Klassekampen. 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?