Til hovedinnhold

Forhandlingene i Oslo kommune fortsetter

KAHs forhandlingsdelegasjon, f.v. Per Egil Johansen og Roger Dehlin.

KAHs forhandlingsdelegasjon, f.v. Per Egil Johansen og Roger Dehlin. (Foto: Oslo kommune)

I dag ble det andre kravdokumentet fra LOs forhandlingssammenslutning KAH overlevert til Oslo kommune. -Vi konkretiserer de overordnede kravene våre som er en solidarisk lønnspolitikk, pensjon og heltid, sier Fagforbundet Oslos leder Roger Dehlin.

08.09.2020
Sist oppdatert: 11.09.2020

Kommuneansattes Hovedsammenslutning (KAH) Oslo, som Fagforbundet er en del av, overleverte 8. september sitt andre kravdokument i tarifforhandlingene med Oslo kommune. Dokumentet presiserer krav som tidligere er fremmet, og inneholder krav om konkrete endringer i teksten til tariffavtalen.

 

-Hovedprioriteringene våre står fast. Vi krever en solidarisk lønnspolitikk som sikrer alle våre medlemmers kjøpekraft gjennom et generelt kronestillegg gitt på lønnstabellen. Videre krever vi at pensjonsvedtektene til Oslo kommunes tjenestepensjon tas inn som en del av overenskomsten, og at arbeidet med å etablere en heltidskultur i Oslo kommune forsterkes. Vi krever forsøk med ulike arbeidstidsordninger, arbeidstidsreduksjon, etablering av vikarpool og en styrking av heltidsbestemmelsene i overenskomsten. Videre vil vi ha tiltak som gjør at eldre arbeidstakere kan stå lengre i arbeid, og at klima og miljø skal være et prioritert satsingsområde, sier Dehlin.

 

Solidarisk lønnspolitikk

KAH understreker at en rettferdig fordeling mellom yrkesgrupper best sikres gjennom kollektive avtaler og sentrale forhandlinger. For å sørge for at alle yrkesgrupper opprettholder kjøpekraften krever KAH et lønnsøkning forgår gjennom at alle gis et generelt kronetillegg på lønnstabellen. -Vi vil at all lønnsøkning i år skjer gjennom et generelt tillegg for alle. Det gjør at lønnsforskjellene i kommunen ikke øker ytterligere. Da vil det heller ikke settes av penger til lokale lønnsforhandlinger, som ofte gir urettferdige utslag, forteller Dehlin. 

 

Avtalefestet tjenestepensjon

Mens resten av kommune-Norge har tjenestepensjon som en del av tariffavtalen, inneholder ikke Oslo-overenskomsten bestemmelser om tjenestepensjon. KAH mener det er på tide med en forandring av dette.

 

-Tjenestepensjonen er en viktig del av lønns- og arbeidsvilkårene til oss som er ansatte. For oss er det avgjørende at pensjonsrettighetene skal sikres for arbeidstakere hvis virksomheten konkurranseutsettes eller privatiseres. De ansatte må ikke bli pensjonstapere dersom det fattes vedtak om konkurranseutsetting eller privatiseringen. Vi vil ha en hånd på rattet, og krever derfor at pensjonsvedtaktene inntas som et nytt kapittel i tariffoverenskomsten, sier Dehlin.

 

Hele stillinger

Kampen for hele stillinger er en viktig likestillingskamp. Det er særlig i kvinnedominerte omsorgsyrker at det er mange som jobber deltid. Byrådet har signalisert gjennom byrådserklæringen at de ønsker å satse på hele stillinger. Likevel er KAH bekymret for at mange av kommunens ansatte fortsatt jobber deltid.

 

-Det er behov for en ekstraordinær innsats for å få på plass en heltidskultur. Det er ytterligere aktualisert i korona-situasjonen som vi står oppe i nå. Vi kan ikke lenger ha det sånn at medlemmene våre må jakte på ekstravakter for å få økonomien til å gå rundt. Det er både stressende for den enkelte som ikke får planlagt livet sitt, og det er i verste fall uheldig med tanke på smittebegrensning. Vi foreslår nå at det etableres forsøk med forkskjellige arbeidstidsordninger, blant annet arbeidstidsreduksjon. I tillegg mener vi det må etableres vikarpool eller ressurspool der de ansatte har hele og faste stillinger. Videre må heltidsbestemmelsene i tariffoverenskomsten styrkes, understreker Dehlin. 

 

Det fremmes også krav om livsfase- og seniorpolitikk og klima og miljø.

 

Les hele KAHs Dok 2 her.

Les Oslo kommunes krav/tilbud Dok 2 her.

 

Partene har frist til midnatt tirsdag 15. september med å bli enige om ny tariffoverenskomst.

Relaterte dokumenter:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?