Til hovedinnhold

Fagforbundet Oslo ønsker Stine Westrum på Stortinget

(Foto: Birgit Dannenberg / Fagforbundet)

Stine Westrum er fagforeningsleder og godt plassert på venstresida. Hun brenner for et inkluderende arbeidsliv for folk og hele Fagforbundet Oslo håper hun havner på Løvebakken for partiet Rødt.

01.12.2020
Sist oppdatert: 01.12.2020

Fagforbundet Oslo ønsker å vise frem de fagligpolitiske kandidatene som jobber for en plass på Stortinget. Vi ønsker fagligpolitiske kandidater høyt på listene i Oslo Arbeiderparti, Oslo SV og Rødt Oslo. Fagligpolitiske kandidater høyt opp på nominasjonslistene til partiene på venstresiden er viktig for hele fagbevegelsen. Kandidater ikke bare med kjennskap og kunnskap, men med bakgrunn fra fagbevegelsen er viktig for vanlige arbeidsfolk. Fagligpolitiske kandidater skaper en bredde på Stortinget slik at alle grupper er representert.

Fagforbundet Oslo ønsker denne uka å fremheve Stine Westrum som er aktiv i partiet Rødt.

Pandemien vekket det partipolitiske engasjementet 

Det er nominasjonsmøte i Rødt Oslo torsdag 3. desember og det er mange gode kandidater. Den fagligpolitiske kandidaten som Fagforbundet Oslo støtter er uten tvil Stine Westrum. Hun har vært tillitsvalgt i Fagforbundet siden 2006 og er i dag leder av Fagforbundet Helse, Sosial og Velferd, Oslo.

Hvorfor vil du på Stortinget?

- Jeg har tenkt at mitt politisk virke er i og blant arbeidsfolk, altså i fagbevegelsen. Jeg har snust på partipolitikk, men kom frem til at jeg ville påvirke på andre måter. Men så kom det en pandemi og for meg var sjokket ikke bare innen helse og omsorg, men de enorme sosiale og økonomiske konsekvensene pandemien fører med seg. Jeg fikk en forsterket motivasjon og ønsker å brette opp ermene for å bidra å redusere klasseforskjeller, og jobbe for et arbeidsliv og en sosial politikk for folk flest, sier Stine Westrum.

Et arbeidsliv for alle, en sterk velferdsstat og et fritt Palestina

Hva er dine hjertesaker?

- Det er helheten som er det viktigste, men som tillitsvalgt og fagforeningsleder er jeg ekstra opptatt av arbeidslivspolitikk og at det skal være et reelt inkluderende arbeidsliv. Alt for mange mennesker er utenfor arbeidslivet og mange i arbeidslivet har ikke en lønn å leve av. Det henger ikke på greip. Arbeid skal være en rettighet og ikke en tvang. En del av løsningen vil være 6 timersdagen. Det vil bidra til at folk kan få hel fast stilling, flere kommer i jobb og det er en god familiereform, sier Stine Westrum.

- Jeg har jobbet i rusfeltet siden 2005 og før jeg jobbet jeg 7 år med utsatte grupper i Oslo. Vi må ha et velferdssamfunn som rommer mangfoldet, det store mangfoldet. Mennesker med nedsatt funksjonsevne, alle seksuelle orienteringer eller hva du tror på skal ikke ha noe å si. Dette er noe jeg vil jobbe for uansett om jeg er fagforeningsleder eller politiker. Det har vært en personlig kampsak for meg hele livet.

- Til sist må jeg nevne Palestina. Det som alt for ofte fremstilles som en konflikt mellom to likeverdige parter, er ikke sant. Israel okkuperer palestinerne. Kampen for et fritt Palestina er en viktig for meg, og jeg er stolt over Fagforbundets solidaritetsarbeid i flere perioder. Fagforeninga jeg leder har hatt egne samarbeidsprosjekter på Vestbredden, og jeg er glad for at det har ført til at mange damer har fått jobb i en isolert landsby i Rantis, sier Westrum.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?